+
Aa
-

Sự tha hóa của nhà báo phản động

27/03/2013 22:11

Căn cứ vào Luật Báo chí năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật báo chí năm 1999 thì  Những điều không được thông tin trên báo chí:

– Không được kích động nhân dân chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

– Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, không được kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác;

– Không được tiết lộ bí mật nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định

– Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Những trường hợp vi phạm thì phải chịu trách nhiệm pháp lý về những việc mà mình làm.

@Chính trực

Bài mới
Đọc nhiều