Sớm triển khai chính sách về nghệ thuật biểu diễn

29/05/2013 18:02

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về văn học nghệ thuật, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chế độ đối với văn nghệ sĩ, nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa đã được phê duyệt.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2013: Nghị định về chế độ nhuật bút; Nghị định quy định về tiêu chuẩn xét tặng Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020.

Phương Hiển

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video