Sinh viên được tặng hơn 40 triệu đồng nếu dùng Facebook để…

09/08/2013 14:06

Chính phủ Israel quyết định tặng 2.000 USD cho sinh viên nào đăng thông tin cổ động nhà nước lên mạng Facebook.

Hiệp hôi quốc gia Sinh viên Do Thái (NUIS) đã hợp tác với chính phủ Israel trong nỗ lực tuyên truyền các thông tin cổ động trên mạng và trong trường học trên khắp thế giới.

NUIS đã triển khai 1 chương trình mà theo đó, các sinh viên đại học người Do Thái sẽ được cấp 2.000 USD để đăng tải các thông tin cổ động cho nhà nước Israel trên mạng 5 giờ/tuần. Hiệp hội cũng hợp tác với Đại diện những người Do Thái Israel để gửi các sinh viên Do Thái với tư cách như những nhà truyền giáo đến các quốc gia khác, và tất cả đều được trả tiền cho công việc này.

Chính phủ Israel muốn mở rộng tuyên truyền trên Facebook.

Sự tham gia của các hiệp hội sinh viên Do Thái chính thức cũng như các trường đại học Haifa, Ben-Gurion và cao đẳng Sapir vào chương trình này như là sự chống lại lời kêu gọi sự tẩy chay các người Do Thái của Palestine.

“Đây là cơ hội của chúng ta, với tư cách một sinh viên Do Thái, để tuyên truyền cho nhà nước một cách chính xác và công bằng, trong cuộc đấu tranh chống lại sự kỳ thị người Do Thái trên thế giới” – Đây là một trong những lời động viên trong tài liệu Hebrew đưa ra bởi NUIS, kêu gọi các sinh viên đăng ký vào chương trình nhằm truyền bá thông điệp của Israel. Dự án được triển khai từ thực tế là “nhiều sinh viên tại Israel sử dụng thành thạo Internet và mạng xã mạng cũng như các trang mạng khác có thể viết và diễn đạt tốt bằng tiếng Anh”.

Một trong số những mục tiêu là củng cố và mở rộng hoạt động của sinh viên Nhà nước Do Thái. Tài liệu này giải thích: “Mạng Internet cho phép tiếp cận mà không có sự kiểm soát nào đến các nội dung từ các tổ chức và vì vậy có thể ảnh hưởng đến độc giả đặc biệt là độc giả trẻ, đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Mạng Internet được sử dụng như một công cụ chính để chống lại sự kỳ thị người Do Thái, cung cấp những thông tin công bằng và đáng tin cậy”.

Sinh viên Israel được tặng 2.000 USD nếu dùng Facebook

Sau khi huấn luyện, sinh viên sẽ bắt đầu công việc của mình. Mỗi sinh viên sẽ được nhận tổng cộng 2.000 USD để thực hiện nhiệm vụ, ít nhất là 5 giờ/tuần cho công việc kéo dài 240 giờ với mục đích bác bỏ những thông tin được cho là “sai lệch” trên các mạng xã hội về Israel.

Một điều thú vụ về dự án của NUIS là nó sử dụng nguồn học mở Moodle để giao tiếp với các thành viên của chương trình. Trong khi Moodle được thiết kế dành cho giáo dục, truyền bá kiến thức khai sáng tư duy vượt ra ngoài hạn chế địa lý, thì giờ được sử dụng cho những cổ động thu hẹp tư duy: sinh viên không cần phản biện, miễn là truyền bá thông tin cổ động được nhà nước cung cấp.

(BNDT)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM