Sắp tổng điều tra dân số và nhà ở quy mô lớn

24/12/2013 12:25

Hơn 1,1 triệu hộ gia đình trên toàn quốc sẽ được điều tra từ ngày 1/4/2014. Theo Tổng cục Thống kê, đây là một cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng, cung cấp số liệu chi tiết đến cấp huyện.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn với tổng số 20% địa bàn cả nước (tương đương hơn 37.000 địa bàn). Như vậy toàn quốc sẽ có hơn 1,1 triệu hộ được điều tra. Thời gian thu thập số liệu 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2014.

Ảnh

Ngoài chủ hộ, điều tra viên cũng sẽ phỏng vấn trực tiếp những phụ nữ 15-49 tuổi. Ảnh: H.H. 

Theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, cứ 10 năm một lần, Việt Nam tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Hàng năm Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra biến động dân số với cỡ mẫu nhỏ, đủ để ước tính dân số cả nước và cấp tỉnh. Riêng các năm tận cùng là 4, Tổng cục sẽ tổ chức điều tra với quy mô lớn hơn. Đợt này sẽ lồng ghép điều tra cả nhà ở.

Mục đích của đợt điều tra này là thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2011 – 2015; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở; dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở…

Nội dung được thu thập chính gồm: thông tin về các thành viên của hộ; lịch sử sinh của phụ nữ từ 15-49 tuổi; người chết của hộ; các sự kiện chết của hộ trong 5 năm qua; nhà ở. Dự kiến đến tháng 10/2014 sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh, tháng 12 sẽ công bố kết quả chính thức.

(Vnexpress)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video