Rà soát, bổ sung, sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP

20/02/2006 10:41

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ bàn việc: rà soát, bổ sung, sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư và xây dựng.

Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Nghị định 16/2005/NĐ-CP có một số nội dung quy định liên quan đến quản lý đầu tư và đấu thầu là những nội dung đã được quy định tại các Nghị định 52/CP, 12/CP, 07/CP, 88/CP, 66/CP và 14/CP. Các nội dung quản lý đầu tư và xây dựng nêu tại các Nghị định này là quy định chung đối với tất cả các dự án đầu tư, còn Nghị định 16/2005/NĐ-CP quy định những nội dung cho các dự án xây dựng, tạo ra sự chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, dẫn đến lúng túng trong việc áp dụng pháp luật. Các Bộ Công nghiệp, Giao Thông vận tải nêu ý kiến: Việc đưa thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C của Bộ, ngành về các sở thẩm định là chưa khả thi vì các Sở chuyên ngành ở tỉnh chưa đủ năng lực chuyên môn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý đến trường hợp, một số dự án nhóm A có tính chất phức tạp như đập, hồ chứa…Bộ tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở phải thuê các chuyên gia thẩm định, nếu chỉ sử dụng nguồn kinh phí từ lệ phí thẩm định là không đủ; đề nghị có thể lấy nguồn từ chi phí thẩm định.v.v.

Thay mặt Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng về kết quả rà soát lại Nghị định 16/2005/NĐ-CP và một số văn bản liên quan đến đầu tư và xây dựng. Bộ trưởng giải thích rõ thêm một số điểm liên quan đến phạm vi áp dụng Nghị định; thuật ngữ trong Nghị định; nội dung thiết kế cơ sở; thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, về phí và lệ phí.v.v.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan khi có ý kiến băn khoăn từ cơ sở, đã khẩn trương rà soát lại Nghị định 16/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cần sớm có văn bản hướng dẫn, giải thích rõ một số vấn đề còn vướng mắc trong các quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP; những gì của Nghị định chưa phù hợp thì sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng những gì liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình chỉ thực hiện theo một văn bản hướng dẫn của Chính phủ….

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video