+
Aa
-

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

25/07/2018 16:39

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định 878/QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ảnh minh họa

Theo đó, hàng năm, các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak, Ia M’lá, ĐăkSrông, ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 2A, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, trong mùa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, An Khê – Ka Nak, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sông Hinh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Ayun Hạ và Ia M’lá, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm.

Bên cạnh đó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện ĐăkSrông, ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 2A, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

Góp phần giảm lũ cho hạ du. Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông.

Trong mùa cạn, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên sông; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Về nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du, không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng và Ka Nak, trừ các trường hợp bất thường hoặc các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định.

Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không được gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều