Quy định về bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

11/03/2016 09:00

Sáng 10.3, hội nghị lần hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội.

bau-cu-110316

Một trong những chương trình quan trọng trong hội nghị lần này là giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Nhiều bạn đọc quan tâm về quy định bầu, phê chuẩn các chức danh quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Các chức danh được bầu

Theo quy định luật Hiến pháp năm 2013 và luật Tổ chức Quốc hội (QH) năm 2014 thì QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN. QH thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.

Tại kỳ họp thứ nhất của QH khóa mới, QH bầu Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH trong số các đại biểu QH theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủy ban Thường vụ QH khóa trước.

Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do QH bầu trong số đại biểu QH theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ QH. QH bầu Phó chủ tịch nước trong số các đại biểu QH theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Theo điều 95 luật Hiến pháp và điều 8 luật Tổ chức QH thì Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do QH quyết định. Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước QH về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước QH, Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ do QH bầu trong số các đại biểu QH theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Ngoài ra, theo điều 8 luật Tổ chức QH, QH sẽ còn bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của QH trong số các đại biểu QH theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ QH. Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. QH bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký QH theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ QH.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.

Các chức danh được phê chuẩn

Ngoài những chức danh được bầu sẽ có các chức danh được phê chuẩn theo đề nghị được quy định tại điều 9 luật Tổ chức QH như sau: QH phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đề cử chức vụ từng người.

QH phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. QH phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước. QH phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

(Theo Thanh Niên)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video