Quy chế hoạt động BCĐ thực hiện thỏa thuận về người di cư tự do biên giới Việt-Lào

30/06/2014 14:50

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo quy chế, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Thỏa thuận.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pham Bình Minh (Việt Nam) và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Lào) Thong-Lun Xi-Xu-Lit thăm cột mốc biên giới

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện Thoả thuận; chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Thoả thuận; kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai Thoả thuận…

Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phụ trách chung các mặt công tác của Ban Chỉ đạo…

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp phát sinh…

Căn cứ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, các Ủy viên Ban Chỉ đạo có nhệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trong phạm vi thẩm quyền, nắm chắc tình hình, tổng hợp đầy đủ các thông tin cần thiết, kịp thời báo cáo Trưởng ban…

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Ngoại giao; bộ phận giúp việc trực tiếp Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Ủy ban Biên giới quốc gia.

Theo Quyết định 820/QĐ-TTg ngày 29/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam – Lào Hồ Xuân Sơn.

Ban Chỉ đạo gồm 20 ủy viên là lãnh đạo của một số bộ, ngành, địa phương.

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video