Quốc hội quyết: Vẫn giữ nguyên ba mức tín nhiệm

28/11/2014 15:00

Chiều ngày 28-11, với 81% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo sửa đổi NQ35, theo đó tới đây mỗi nhiệm kỳ QH sẽ chỉ lấy một lần phiếu tín nhiệm duy nhất và mức đánh giá vẫn giữ nguyên như cũ là: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Các đại biểu đánh giá tín nhiệm 50 chức danh lãnh đạo sáng 15/11.

Như vậy so với Nghị quyết 35 thì số lần lấy phiếu tín nhiệm đã giảm từ 4 lần/ nhiệm kỳ xuống còn một lần duy nhất/nhiệm kỳ.

Giải trình về việc sửa đổi trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH)cho rằng, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần vào năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân ngoài việc khắc phục những hạn chế của cơ chế lấy phiếu tín nhiệm hằng năm theo quy định hiện hành, còn có thuận lợi là sẽ kết nối kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ của các tổ chức Đảng, làm cơ sở cho việc quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho khóa tiếp theo.

Quy định Quốc hội, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm một lần/nhiệm kỳ sẽ tạo sự đồng bộ với quy định về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong cả hệ thống chính trị theo tinh thần kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI). Do vậy, xin Quốc hội chấp thuận cho giữ quy định về vấn đề này như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Về mức độ đánh giá tín nhiệm, Ủy ban TVHQ cho hay có ý kiến đề nghị quy định 2 mức độ tín nhiệm là: “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”, có ý kiến đề nghị quy định 2 mức độ tín nhiệm là: “tín nhiệm” và “không tín nhiệm” nhưng trong “tín nhiệm” thì có 2 mức là “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”.

Tuy nhiên, Ủy ban TVQH cho rằng, quy định 3 mức độ tín nhiệm nhằm phân biệt rõ tính chất khác nhau giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm nhằm xác định hệ quả của hoạt động này. Đồng thời, qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua tại Quốc hội, việc đại biểu Quốc hội thể hiện tín nhiệm theo 3 mức về cơ bản đã phản ánh sự đánh giá thận trọng, công tâm, khách quan của đại biểu đối với những người được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

“Đây là sự động viên, khích lệ tích cực để người được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đồng thời cũng là sự nhắc nhở, cảnh báo giúp họ sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác”

Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về 3 mức độ tín nhiệm như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết theo đúng tinh thần Kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI).

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung quy định người được lấy phiếu phải kê khai tài sản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đề xuất trên là phù hợp. Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc đã tiếp thu cho bổ sung vào dự thảo Nghị quyết yêu cầu những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân vào dự thảo.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video