+
Aa
-

Phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã

26/04/2018 17:12

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý phạm vi đánh giá xếp loại đô thị theo phạm vi ranh giới đô thị đã được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sapa được duyệt như đề nghị của Bộ Xây dựng, ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và UBND tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 571/TB-VPCP ngày 13/12/2017; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, bảo đảm theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Lao Cai đã giao UBND huyện Sa Pa triển khai việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện về nội dung thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số nguyên trạng của huyện Sa Pa; có 16 đơn vị hành chính cấp xã: 10 xã, 6 phường (giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện trạng).

Cụ thể, 6 phường gồm: Sa Pa, Hàm Rồng, Cầu Mây, Phan Si Păng, Sa Pả, Ô Quý Hồ trên cơ sở diện tích, dân số của thị trấn Sa Pa hiện nay với một phần diện tích, dân số của các xã lân cận như: Xã Sa Pả, Hầu Thào, Lao Chải, San Sả Hồ.

10 xã sau khi sáp nhập là: Thanh Bình (xã Thanh Kim + Bản Phùng), Mường Hoa (xã Sử Pán + Hầu Thào), Hoàng Liên (xã San Sả Hồ + Lao Chải), Liên Minh (xã Nậm Cang + Nậm Sài), Mường Bo (xã Thanh Phú + Suối Thầu), Ngũ Chỉ Sơn (xã Bản Khoang + Tả Giàng Phìn), Trung Chải (xã Trung Chải + một phần xã Sa Pả), 3 xã: Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn không có điều chỉnh địa giới và giữ nguyên như hiện trạng.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ 7h30 ngày 8/4/2018, kết thúc lúc 16h ngày 11/4/2018. Toàn huyện Sa Pa có 33.839/33.853 cử tri tham gia điền phiếu lấy ý kiến, chiếm tỷ lệ 99,96%.

Kết quả như sau: Đối với nội dung xin ý kiến thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai, 32.353 cử tri đồng ý, chiếm tỷ lệ 95,57%.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều