+
Aa
-

Phú Yên tạo dựng môi trường phát triển kinh tế – xã hội năng động

12/02/2018 15:50

Trong Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Yên tổ chức, vận động nhân dân, tạo dựng môi trường phát triển kinh tế – xã hội năng động, lành mạnh, phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hành động mạnh mẽ, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị; tổ chức, vận động nhân dân, tạo dựng môi trường phát triển kinh tế – xã hội năng động, lành mạnh, phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh. Tổ chức triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01 của Chính phủ với phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Đồng thởi, chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm phát triển bền vững, phù hợp biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ động tăng cường liên kết vùng để có thể mở rộng, phát huy tối đa nguồn lực và tiềm năng phát triển của Tỉnh.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nhất là vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; triển khai, hoàn thành các công trình, dự án lớn. Tăng cường quản lý đầu tư, hạn chế tình trạng chậm tiến độ hoặc không triển khai dự án.

Khuyến khích khởi nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, phát triển thị trường công nghệ, tăng mạnh số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; phấn đấu tăng năng xuất lao động xã hội, tìm tòi và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn; đổi mới sáng tạo trong cách làm để những sản phẩm truyền thống cũng có được giá trị gia tăng mới.

Xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Yên Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh; thu hút được các nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; hình thành các khu, tuyến du lịch và kết nối với các tuyến du lịch của địa phương khác. Tăng cường xúc tiến du lịch, khuyến khích người dân tham gia quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết đồng bộ, hiệu quả những vấn đề yếu kém trong nông nghiệp (năng suất, chất lượng, quy mô), thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… Khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, hữu cơ… Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân ở nông thôn.

Phát triển ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tập trung đổi mới công nghệ đánh bắt, bảo quản để nâng cao giá trị, hiệu quả; hỗ trợ ngư dân bám biển; tuyên truyền, hướng dẫn, ngăn chặn việc khai thác hải sản trái phép; tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tránh tình trạng nuôi tự phát, không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các cấp chính quyền liêm chính, năng động, sáng tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư; nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số PAPI, chỉ số PAR…

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều