Phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa trong nhà trường

11/04/2013 11:50

Chiều 10/4, Học viện CSND đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT BCA của Bộ Công an về “CAND học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy” và 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Với đặc thù công tác của nhà trường, Học viện CSND đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện sáng tạo nhiều nội dung biện pháp mới trong phong trào thi đua “CAND học và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Một trong những điểm được Học viện CSND đặc biệt coi trọng trong việc thực hiện các phong trào thi đua này là, bản thân cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải nêu cao vai trò gương mẫu trong công tác cũng như lối sống, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Học viện CSND học tập nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Học viện CSND học tập nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Bên cạnh đó, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu liên quan đến phong trào thi đua, Học viện CSND cũng cụ thể hóa các nội dung thi đua vào chương trình công tác đối với từng bô phận, đơn vị. Trên thực tế công tác, nội dung “3 xây”, “3 chống” được thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác chuyên môn như quản lý học viên; xây dựng giáo dục đạo đức nghề nghiệp người CSND…

Với sự quán triệt thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT BCA của Bộ Công an về “CAND học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy” và 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trên các mặt công tác giảng dạy, hoc tập và rèn luyện ở Học viện CSND.

Qua tổng kết, Học viện CSND cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong qúa trình thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05/CT của Bộ Công an và phong trào thi đua “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Những kết quả rất đáng khích lệ trên là nền tảng để Học viện CSND tiếp tục phấn đấu xây dựng mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an cũng như trong cả nước.

(ANTD)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video