+
Aa
-

Phối hợp triển khai thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù ở TP.HCM

06/03/2018 20:03

Năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó có Nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và xử lý chất thải. 

Đây là nội dung chính được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, tổ chức chiều 6/3.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc phối hợp công tác giữa 3 Thường trực trong thời gian qua đạt được hiệu quả cao, có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu dân cử tham gia quản lý nhà nước và chính quyền, kịp thời xử lý các vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài năm 2017 tăng gấp đôi so với năm 2016, nông nghiệp năm 2017 tăng 6,3% trong khi các năm trước chưa bao giờ tăng quá 6%.

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, về phía Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2018, Ủy ban Nhân dân sẽ tích cực chủ động thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp, để nâng cao vai trò quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là trong công tác thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị các Giám đốc Sở nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của đơn vị tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm giúp cho việc điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố được thuận lợi hơn.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần tích cực tham gia đẩy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri để ghi nhận ý kiến phản ánh, đóng góp của cử tri và có sự phản hồi, giải quyết kịp thời.

Nhấn mạnh một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong thời gian tới, 3 Thường trực sẽ tiếp tục nỗ lực để công tác phối hợp tốt hơn, hiệu quả hơn, phát huy quyền làm chủ của người dân, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính và liên thông giữa các sở, ngành, các đơn vị, địa phương, đẩy mạnh vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Đặc biệt, trọng tâm của công tác phối hợp giữa 3 Thường trực là triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội với quyết tâm cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp đồng bộ, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Về vấn đề triển khai các nội dung của cơ chế đặc thù, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong năm 2018, nguồn thu nhập của cán bộ công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tăng thêm. Tuy nhiên, nguồn thu nhập tăng thêm này được dựa trên mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phải tích cực thực hiện công tác giám sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của cán bộ, trong đó có sự phối hợp của Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng thời giám sát hoạt động, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền các cấp. Từ những đánh giá này, các cơ quan sẽ có cơ sở để đưa ra mức thu nhập tăng thêm phù hợp đối với cán bộ, công chức viên chức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện giám sát việc thực hiện các ý kiến, phản ánh, khiếu nại của người dân tại các kỳ tiếp xúc cử tri, giám sát việc công khai cho người dân về các kết luận thanh tra các cấp và kết quả giải quyết, công khai hóa các quy hoạch, công khai hóa dự án cần kêu gọi đầu tư, công khai hóa các dự án cần tổ chức đấu thầu. Công tác giám sát này cần có sự phối hợp với Hội Luật gia, Hội Bất động sản, Hội Doanh nghiệp thành phố.

Trong năm 2017, các nội dung do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố có liên quan đến đời sống của nhân dân, đến các đối tượng do Mặt trận phụ trách đều được tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Tư vấn, các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đảm bảo hoạt động tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân thành phố trước và sau kỳ họp, trong đó hệ thống Mặt trận các cấp của thành phố đã phối hợp tổ chức được hơn 1.000 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 120.000 cử tri tham dự, tổng hợp gần 10.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(Theo Vietnam+)

Bài mới
Đọc nhiều