Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Bổ sung việc xác nhận nội dung quảng

23/05/2013 10:31

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo: Bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt vào dự thảo Nghị định và trình Chính phủ trước ngày 15/12/2012. Tuy nhiên, đến nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo trên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội thông qua Luật Quảng cáo. Hiện Chính phủ đang giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo. Theo Dự thảo hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo có nội dung bỏ việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực Y tế (trong đó có thực phẩm chức năng).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo: Bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo: Bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Bộ Y tế đã có văn bản số 5719/BYT-PC ngày 29/8/2012 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 7012/BYT-ATTP ngày 16/10/2012 gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đề nghị bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế vào dự thảo hướng dẫn Luật Quảng cáo để không trái với Luật An toàn thực phẩm và Luật Dược hiện đang có hiệu lực, đồng thời Bộ Tư pháp cũng có văn bản số 8492/BTP-PLHSHC ngày 19/10/2012 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến: Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo vào Nghị định. Trong trường hợp các Bộ, ngành vẫn còn ý kiến khác nhau thì xin ý kiến Chính phủ.

Kết quả xin ý kiến Chính phủ về vấn đề này có 17/26 thành viên đồng ý cần bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo vào Nghị định, 7/26 thành viên đề nghị không cần xác nhận nội dung quảng cáo, 02 thành viên không có ý kiến.

Như vậy, có thể thấy đại đa số thành viên đồng ý việc cần bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo.

Đồng thời, tại Công văn số 9768/VPCP-KGVX ngày 29/11/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chỉ đạo: Bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt vào dự thảo Nghị định và trình Chính phủ trước ngày 15/12/2012.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video