Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Vùng đồng bằng sông Hồng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh

04/04/2006 17:09

Trong hai ngày 3 và 4/04/2006, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Quán triệt Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trương Tấn Sang đã chủ trì Hội nghị.

* Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Sau khi quán triệt tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và thảo luận Chương trình hành động của Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh và các Bộ, ngành nhất trí cho rằng, Nghị quyết rất cơ bản, toàn diện, đã đánh giá sát tình hình thực tế; phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém đã kìm hãm sự phát triển của toàn vùng. Về các giải pháp thực hiện Nghị quyết, nhiều đại biểu cho rằng vẫn còn thiếu cơ chế phối hợp giữa các tỉnh trong vùng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá, mục tiêu đến năm 2010, tất cả các tỉnh trong vùng tự cân đối được ngân sách là khó thực hiện. Đến nay mới có 4/12 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách, là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc, dự kiến đến năm 2007 có thêm tỉnh Hải Dương, các tỉnh còn lại sẽ rất khó khăn…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng: kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Hồng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng: kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Hồng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thu những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao cho Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành quyết định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Vùng đồng bằng sông Hồng có Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đây và vùng có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nhiều cảnh quan, di tích lịch sử gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mặt khác, đây là vùng có tiềm năng to lớn, vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội như đất đai, tài nguyên khoáng sản, nguồn nhân lực, trình độ dân trí cao, tập trung đội ngũ trí thức giỏi, nhân dân có truyền thống lao động cần cù… Nhưng sự phát triển về kinh tế – xã hội những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của toàn vùng.

Có 3 nguyên nhân dẫn đến sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một là: quy hoạch chiến lược phát triển còn nhiều bất cập, đặc biệt là quy hoạch hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội như giao thông, thủy lợi, điện, khu công nghiệp, làng nghề…Hai là, chưa có cơ chế chính sách để thu hút nguồn vốn đầu tư, nhất là các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và từ các thành phần kinh tế. Ba là, tính năng động sáng tạo của các địa phương, các Bộ, ngành còn nhiều lúng túng, chưa chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính và không chịu đổi mới cơ cấu kinh tế… Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh trong vùng, các Bộ, ngành phải nhận thức rõ những nguyên nhân nêu trên, có như vậy mới đạt được những mục tiêu do Nghị quyết đề ra.

Sau Hội nghị này, Chính phủ sẽ quyết định thành lập Ban điều phối vùng, giao Bộ Kế hoạch – Đầu tư làm đầu mối và là cơ quan thường trực để giúp các tỉnh, Bộ, ngành kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quy hoạch cũng như phát triển kinh tế – xã hội.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video