Phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

15/11/2013 15:52

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Chương trình khoảng 28.809 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, Chương trình này được thực hiện từ năm 2013 đến hết năm 2020 qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2013 – 2015, trong đó ưu tiên đầu tư cho các dự án đang triển khai; Các xã chưa có điện; các thôn, bản biên giới, khu vực cần tăng cường về an ninh, chính trị, xã hội; các xã, thôn, bản thuộc các địa phương có tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia thấp hơn mức trung bình chung của cả nước…

Thu Nga (Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video