Phát triển nhân lực là một đột phá chiến lược

07/08/2018 16:16

Phát biểu trước toàn thể cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh “Tôi đánh giá cao năm 2013, ĐHQGHN của chúng ta được tổ chức xếp hạng uy tín thế giới – QS xếp vị trí 213 trong nhóm 250 các đại học hàng đầu Châu Á và thứ 61 về ngành khoa học tự nhiên. Tôi nghĩ rằng, đây không phải là mục tiêu cao nhất và cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của ĐHQGHN, ĐHQGHN còn có thể làm tốt hơn. Những kết quả này trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn thì đây là thành tựu, là bước tiến rất đáng trân trọng”.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích – kết quả cũng như sự trưởng thành mọi mặt mà các thế hệ thầy trò ĐHQGHN đạt được trên chặng đường xây dựng và phát triển 20 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vai trò đào tạo phát triển nhân lực
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vai trò đào tạo phát triển nhân lực

Thủ tướng nêu rõ: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và phải coi phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá. Nhiệm vụ trọng đại này đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt chủ chương đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo. Phải triển khai hiệu quả Luật Giáo dục Đại học vừa được Quốc hội thông qua. Chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 và kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, vẽ phát triển giáo dục và đào tạo. Góp phần thực hiện nhiệm vụ chung đó, ĐHQGHN cần phải nỗ lực hơn nữa để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn theo hướng Đại học nghiên cứu và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế có hiệu quả, sớm dưa ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu

Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đó, Thủ tướng yêu cầu ĐHQGHN cần làm tốt các nhiệm vụ:

Phải khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của ĐHQGHN. ĐHQGHN phải đặc biệt chú trọng về chất lượng, phải tạo ra được sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng đào tạo, không chạy theo số lượng. Phải tập trung đổi mới phương pháp đào tạo, kiểm định chất lượng, quản trị đại học, nâng cao chất lượng ngang tâm đào tạo của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm trường Dục Thanh - Phan Thiết
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm trường Dục Thanh – Phan Thiết

Từng bước xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu cả nước.

Tiếp tục mở rộng vững chắc hợp tác liên kết đào tạo quốc tế với các trường đại học tiên tiến, uy tín trên thế giới; thu hút các nhà khoa học có trình độ cao, những cán bộ quản lý kinh nghiệm, tài năng ở trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động của ĐHQGHN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trong đổi mới phương pháp đào tạo cần coi sinh viên là trung tâm, tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo. Đồng thời, chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng, nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức cho học sinh, sinh viên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, sáng tạo vươn lên, trưởng thành về mọi mặt, thành công trong cuộc sống, vừa tự khẳng định mình vừa cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Làm việc với Hội Khoa học lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải đưa cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược các tỉnh miền biên giới phía Bắc của Tổ quốc ta năm 1979 và sách giáo khoa
Làm việc với Hội Khoa học lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải đưa cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược các tỉnh miền biên giới phía Bắc của Tổ quốc ta năm 1979 và sách giáo khoa

Đất nước ta buộc phải cầm súng chiến dấu trong thời gian dài để chống xâm lược, để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh. Ngày nay, được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, được học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục ngày càng hoàn thiện, các em sinh viên hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao kiến thức, tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại và tinh hoa văn hóa của nhân loại, trở thành những người trí thức tiêu biểu, cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên dương những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ Olympic
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên dương những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ Olympic
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải cho những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ Olympic
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải cho những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ Olympic
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

“Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bối dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Ngành giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục Thừa Thiên Huế phải khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế; tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị. Chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ phẩm chất và năng lực. Đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn. Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy và học. Khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong giáo dục; xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời”.

(Trích phát biểu khai giảng năm học mới ở Trường quốc học Huế của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 3/9/ 2011)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thượng thọ giáo sư Vũ Khiêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thượng thọ giáo sư Vũ Khiêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Học viện Quốc phòng Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Học viện Quốc phòng Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các nhà khoa học trẻ hàng đầu năm 2015
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các nhà khoa học trẻ hàng đầu năm 2015
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các tri thức trẻ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các tri thức trẻ 

[headlinebox title=”MỤC LỤC” state=”ẩn/hiện” float=”center” w=”98%”]sachc3.ml[/headlinebox]

Ban Biên Tập

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video