Phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh, bền vững

01/07/2013 10:55

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ vai trò của phát triển nhân lực giúp tạo ra lao động có năng suất, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Sáng 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị tới dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 3, khóa X và nói chuyện về chuyên đề “Tạo ra lợi thế về nhân lực và dân chủ, phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh hơn và bền vững”.

Nói về tạo lợi thế về nhân lực, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ vai trò của phát triển nhân lực giúp tạo ra lao động có năng suất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định thời gian qua, nước ta tăng nhanh nguồn nhân lực qua đào tạo: Từ 6 triệu lao động năm 2000 lên 20,1 triệu lao động năm 2012. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ vai trò của phát triển nhân lực giúp tạo ra lao động có năng suất, hiệu quả trên các lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ vai trò của phát triển nhân lực giúp tạo ra lao động có năng suất, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh tới vai trò tri thức mới đã tạo ra những sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, Phó Thủ tướng nêu rõ ứng dụng tri thức mới quyết định sự thành công và phát triển. Dẫn chứng các nước trong khu vực ASEAN cũng nhưng thế giới đầu tư cho khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng cho rằng nước ta cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu và giảng viên đại học trình độ cao; đào tạo và nghiên cứu theo nhu cầu thực tế; tập trung nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản chọn lọc một số lĩnh vực…

Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ các vấn đề yếu kém của phát triển nguồn nhân lực nước ta, Phó Thủ tướng nêu rõ phát triển nhân lực và khoa học, công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện qua nhiều chủ chương, chính sách như ban hành Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, Chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2011-2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 2020, Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao….

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi để làm rõ hơn về tạo ra và phát huy lợi thế về dân chủ; phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nhanh và bền vững…

Tại buổi nói chuyện, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các đại biểu suy nghĩ để trả lời các câu hỏi làm gì để khai thác cơ hội toàn cầu hóa, khai thác không gian mạng hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng đặt câu hỏi cho các cán bộ Đoàn cần làm gì để Đoàn thanh niên phát huy dân chủ để tổ chức Đoàn vững mạnh, đất nước phát triển nhạnh, tạo ra lợi thế về nguồn nhân lực./.

Nguyễn Hiền/VOV-Trung tâm ti

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video