+
Aa
-

Phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp” ngay trong năm 2008

22/10/2007 07:30

Hôm nay, (22/10/2007), trong báo cáo tại phiên khai mạc của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngay trong năm 2008, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010, cả nước phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp” với thu nhập bình quân đầu người khoảng 960 USD.

Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008 mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội, trong năm 2007, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua (8,5%), tạo khả năng hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 ngay trong năm 2008.

Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thừa nhận một số yếu kém của nền kinh tế và những khuyết điểm trong công tác điều hành như năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm và của cả nền kinh tế vẫn còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm. Tốc độ tăng giá vẫn cao với giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2007 tăng 7,32%. Khả năng hấp thụ vốn đầu tư của nền kinh tế nước ta tuy đã có bước cải thiện nhưng vẫn chưa tận dụng được thật tốt cơ hội mới để huy động và sử dụng có hiệu quả cao các nguồn vốn đầu tư.

Nhiều vấn đề xã hội bức xúc khắc phục còn chậm, công tác bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nghiêm trọng.

GDP năm 2008 tăng 8,5 – 9%

Thủ tướng Chính phủ cũng nêu ra các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2008. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,5% – 9%. GDP theo giá hiện hành, dự kiến đạt khoảng 1.337 – 1347 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 83 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 57,6 – 58,6 tỷ USD, tăng 20 – 22% so với năm 2007, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 68,4 – 69,5 tỷ USD (tăng 20 – 22%). Nâng số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 46. Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 13%, trung học chuyên nghiệp tăng 16,5%, cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 18%.

Năm 2008, tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lượt người lao động, trong đó xuất khẩu lao động 8,5 vạn người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11 – 12%. Cung cấp nước sạch cho 75% dân số nông thôn và cho 85% dân số đô thị. Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2008 cố gắng đạt 40%.

9 nhóm giải pháp thực hiện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong năm 2008, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương giải pháp mà Đại hội X của Đảng và Quốc hội đề ra trong kết hoạch 5 năm 2006 – 2010 và hệ thống các giải pháp đã được trình bày trong các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội. Do đó, tại kỳ họp này, Thủ tướng chỉ đề cập một số giải pháp chủ yếu (9 nhóm giải pháp).

Trước hết, trong 9 nhóm giải pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa.

Tiếp tục cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Từ ngày 01/01/2008, điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ 450.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng. Chính phủ sẽ tiếp tục phát hành khoảng 4.000 – 5.000 tỷ đồng trái phiếu giáo dục và khoảng 27.000 – 28.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ để đẩy nhanh chương trình kiên cố hóa trường học, các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi.

Chính phủ đang chỉ đạo chuẩn bị đầu tư 30 dự án giao thông có tính chiến lược đến năm 2020. Trong năm 2008, ngân sách trung ương hỗ trợ đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA ở các địa phương khó khăn. Chính phủ cũng sẽ tập trung sức phát triển nguồn nhân lực, trong đó, xây dựng nhân cách, phát huy giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề cập đến các giải pháp giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

(Chính phủ)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều