Phấn đấu đưa ngành cơ yếu quân đội sớm tiến lên hiện đại

20/04/2016 15:00

Ngày 20-4, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Cơ yếu Quân đội giai đoạn (2011-2015) và quán triệt kết luận số 90-KL/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị 211-CT/ĐUQSTW về “tiếp tục xây dựng, phát triển ngành Cơ yếu Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và chỉ huy ngành cơ yếu của các đơn vị đầu mối trực thuộc bộ, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân…

Trung tướng Nguyễn Phương Nam và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm kỹ thuật mật mã tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác cơ yếu quân đội giai đoạn (2011-2015) do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Cơ yếu (Bộ Tổng tham mưu) trình bày tại hội nghị đã khẳng định: Trong 5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn quân, cán bộ, nhân viên trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có một số nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc. Ngành đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác xây dựng, phát triển ngành. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác cơ yếu. Tích cực, chủ động nghiên cứu giải pháp bảo mật an toàn thông tin quân sự, đổi mới phát triển hệ thống kỹ thuật mật mã (KTMM). Bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Bộ và các đơn vị. Kiện toàn hệ thống KTMM phù hợp với hệ thống chỉ huy. Bố trí sử dụng, quản lý các loại trang thiết bị KTMM đúng nguyên tắc. Xây dựng được hệ thống tổ chức cơ yếu các cấp có cơ cấu hợp lý. Huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên Cơ yếu Quân đội có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trang bị KTMM từng bước được hiện đại hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo mật an toàn thông tin quân sự. Thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực mật mã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của công tác cơ yếu, tầm quan trọng của công tác bảo mật, an toàn thông tin và an toàn KTMM trong tình hình mới, góp phần xây dựng ngành Cơ yếu Quân đội tiến thẳng lên hiện đại.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video