Phấn đấu có 1 trường ĐH lọt tốp 200 trường hàng đầu thế giới

30/06/2013 04:41

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

Quan điểm quy hoạch là mở rộng hợp lý quy mô đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước; thực hiện điều chỉnh cơ cấu hệ thống đào tạo nguồn nhân lực… Mục tiêu quy hoạch đặt ra đến năm 2020 đạt khoảng 256 sinh viên/vạn dân; khoảng 70-80% sinh viên đại học được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp-ứng dụng và khoảng 20-30% số sinh viên được đào tạo theo các chương trình nghiên cứu.

Phấn đấu có 1 trường ĐH lọt tốp 200 trường hàng đầu thế giới
Phấn đấu có 1 trường ĐH lọt tốp 200 trường hàng đầu thế giới

Đến năm 2015 có 10 trường đại học mà mỗi trường có ít nhất 1 khoa (ngành) hoặc lĩnh vực đào tạo đạt tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy tín trên thế giới; đến năm 2020 có 20 trường đại học đạt tiêu chí trên và có 1 trường đại học nằm trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.
Hoàng Dung

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video