Phân công chuẩn bị tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

09/05/2013 18:23

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ sẽ được trình bày và xem xét tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14-16/5/2013 .

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2012; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2013; Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2013; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng với Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video