Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 26 của UBTVQH

07/08/2018 14:55

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu  phục vụ Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 26 (từ ngày 8-13/8/2018).

Trước đó, để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 26 của UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 và xử lý vướng mắc đối với thủ tục đầu tư dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đoàn Giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh nội bộ dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao trong năm 2017 để bổ sung dự toán chi năm 2018 của Bộ Tài chính (chuyển từ Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Báo cáo một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi; Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị Báo cáo một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Báo cáo một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Dự án Luật Kiến trúc sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM