+
Aa
-

Phân công chuẩn bị nội dung họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ

04/07/2018 15:08

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công các Bộ trưởng chuẩn bị nội dung họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ để trao đổi việc chuẩn bị một số nội dung cần trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình bày Báo cáo về công tác chuẩn bị để đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó báo cáo rõ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình bày Báo cáo về công tác chuẩn bị để đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó làm rõ các nội dung về thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước và nợ công; những vấn đề phát sinh và dự kiến các nội dung cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; Báo cáo về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn từ thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị, trình bày Báo cáo về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành-Tham Lương); chuẩn bị, trình bày Báo cáo về việc trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình bày Báo cáo về những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành một số luật.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều