Phải tạo bước đột phá trong phát triển công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông

10/05/2007 16:41

Ngày 10/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành TƯ đã làm việc với Bộ Bưu chính Viễn thông về triển khai nhiệm vụ năm 2007 và kế hoạch phát triển đến năm 2010. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Xác định đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy ngành phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng như sự phát triển của đất nước. Sự quan tâm đó được thể hiện qua Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, Nghị quyết TW2 và Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển và các chương trình hành động của Chính phủ.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải tạo bước đột phá trong phát triển công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải tạo bước đột phá trong phát triển công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông

Từ đó, tạo bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Mạng lưới bưu chính đã phát triển gần 19.000 điểm, trong đó có 7.888 điểm bưu điện văn hoá xã; đạt 27,46 triệu máy thuê bao điện thoại, đạt 32,57 máy/100 dân; 4,06 triệu thuê bao Internet, đạt 14,68 triệu người sử dụng; ứng dụng công nghệ thông tin phát triển với tốc độ tăng 25-30%/năm, doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ thông tin đạt 3 tỷ USD…

Song song với phát triển hạ tầng, công tác quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, phát triển của ngành chưa xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Bưu chính – Viễn thông phải nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại về sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, giá cước vẫn còn cao, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt được hiệu quả để xây dựng cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này.

Về nhiệm vụ 2007-2010, Thủ tướng nhấn mạnh: Phải tạo bước đột phá trong phát triển công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Theo đó, Bộ cần cụ thể hoá chiến lược phát triển để chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng nhanh số lượng người sử dụng Internet, thuê bao điện thoại, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ tính toán lại để đạt mức tăng trưởng cao hơn 10%/năm trong những năm tới và các chỉ tiêu đến năm 2010 đạt 55-60 máy/100 dân, mật độ thuê bao Internet đạt 13-15 thuê bao/100 dân và số người sử dụng đạt 35-40%, công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung có mức tăng trưởng 40%/năm…. đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng lưu ý Bộ Bưu chính – Viễn thông tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước, trong đó tập trung rà soát các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để phát triển và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành xây dựng các giáo trình cũng như các chương trình đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học…

Giải đáp các kiến nghị của Bộ về phê chuẩn mục tiên phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, Thủ tướng giao các Bộ ngành phối hợp giải quyết với tinh thần ưu tiên phát triển không chỉ cho ngành mà phát triển cho cả nền kinh tế của đất nước.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video