“Phải kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực”

10/07/2014 17:15

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như vậy trong cuộc làm việc với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính ngày 9/7/2014 tại Hà Nội.


Nhũng nhiễu, hách dịch là yếu kém của ngành thuế

Theo Thủ tướng, yếu kém của công tác quản lý thuế thể hiện rõ nhất nếu so sánh với các nước trong khu vực khi mà số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện nay là lớn nhất, số lần nộp thuế cũng cao nhất. Thủ tục hành chính thuế phức tạp, khó khăn trong thực hiện không những làm mất thời gian của người dân và doanh nghiệp mà còn nảy sinh tình trạng nhũng nhiễu, hách dịch, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức trong ngành, làm thất thu thuế của nhà nước. Đây là những hạn chế, yếu kém mà ngành thuế cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung khắc phục bằng những giải pháp, hành động cụ thể và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo phải kiên quyết loại bỏ cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu ngành thuế phải đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tạo mọi điều kiện cho người dân doanh nghiệp tự do kinh doanh theo pháp luật, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao thứ bậc cạnh tranh của nền kinh tế.

“Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, Thủ tướng chỉ đạo.

Loại bỏ cán bộ tiếp tay cho buôn lậu

Cũng trong ngày hôm qua, làm việc với Tổng cục Hải quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày, cao gấp 2 lần so với bình quân khu vực, thủ tục nhập khẩu là 4 ngày trong khi bình quân khu vực chỉ có 3 ngày là không thể chấp nhận được”.

Ghi nhận ngành Hải quan đã từng bước được hiện đại hóa theo hướng tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu về hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, Thủ tướng đồng thời chỉ rõ thủ tục hải quan vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nổi lên là việc tổ chức, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý và cải cách thủ tục hải quan nhiều trường hợp còn chậm, chưa thật hiệu quả; công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý và thủ tục hải quan chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là theo hướng đơn giản, minh bạch, công bằng, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho rằng, nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của một số cán bộ hải quan chưa cao, vẫn còn tình trạng tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số cán bộ hải quan thông đồng với doanh nghiệp buôn lậu, thông quan sai, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, gây thất thu cho ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Thủ tướng chỉ đạo: “Ngành phải tăng cường công tác quản lý cán bộ hải quan, nhất là cán bộ ở cơ sở; có biện pháp hữu hiệu chấn chỉnh, khắc phục hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như trong khâu giám sát, kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu. Kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa biến chất, tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế”.

(Theo Giáo Dục)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video