Phải hoàn thành xử lý nợ xấu xuống dưới 3% trước ngày 30/9

08/07/2015 16:26

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5057/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN.

Phải hoàn thành xử lý nợ xấu xuống dưới 3% trước ngày 30/9

Theo văn bản này, các tổ chức tín dụng có nợ xấu từ 3% trở lên triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu ngay trong tháng ​Bảy để đưa nợ xấu xuống dưới 3% và hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước ngày 30/9.

Từ kỳ báo cáo tháng Sáu, định kỳ hàng tháng, các tổ chức tín dụng phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02 cho đến khi có thông báo mới của Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc chỉ đạo, định kỳ hàng tháng, tổ chức tín dụng chỉ đạo các bộ phận có liên quan nhanh chóng rà soát, gửi kết quả tự phân loại nợ khách hàng cho Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo của tháng báo cáo và thực hiện việc báo cáo kết quả phân loại nợ theo quy định của Thông tư 02 về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo tháng báo cáo.

Văn bản cũng nêu rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu trên của Ngân hàng Nhà nước.

Kể từ ngày 12/4, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là tổ chức tín dụng) phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN (Thông tư 02)./.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM