+
Aa
-
Phải chăm lo có hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo
12/07/2006 15:59

Tại phiên họp thường kỳ Hội đồng quốc gia giáo dục tổ chức ngày 12/7/2006, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các ngành chức năng phải chăm lo thực sự có hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Trước mắt, cần chấn chỉnh ngay tình trạng dạy thêm, học thêm, tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích của ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: phải chăm lo có hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: phải chăm lo có hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo

Về phân ban trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị: Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục nghiên cứu nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, hoàn chỉnh sách giáo khoa và phương pháp dạy học cho giáo viên. Đề án đổi mới đại học cũng cần nghiên cứu cách thức triển khai, lựa chọn vấn đề về cơ sở hạ tầng, tài chính, cơ chế chính sách phù hợp.

Riêng về Đề án xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam, Thủ tướng đồng ý nhưng trong thời gian tới phải xây dựng cho được 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt đẳng cấp quốc tế.

Tại phiên họp này, sau khi bàn giao chức Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Phan Văn Khải đã phát biểu bày tỏ mong muốn: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mọi người phải được đi học, khuyến khích các tỉnh sớm phổ cập PTTH, nâng cao chất lượng giáo dục đáp nhu cầu hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục sớm đẩy lùi các tiêu cực, phát triển nhanh các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học, phân cấp mạnh cho các trường đại học./.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều