+
Aa
-
Ống thép Việt Đức VG PIPE: Lãi ròng 12,6 tỷ đồng năm 2013
20/02/2014 11:00

CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2013

Kết quả quý IV/2013 cũng như cả năm 2013 đều sụt giảm khá nhiều.

Quý IV, doanh thu thuần giảm 50% còn 414,8 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm 3% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp vẫn giảm nhẹ.

Tuy chi phí tài chính giảm 36,9% tương đương với 6,5 tỷ (nhờ sự sụt giảm mạnh của lãi vay) nhưng đồng thời chi phí bán hàng tăng tới 92,3% tương đương 5 tỷ, chi phí QLDN tăng 145,8% tương đương với 5,8 tỷ. Do đó, mặc dù có thêm 8 tỷ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết nhưng lợi nhuận sau thuế của VGS trong quý IV vẫn giảm 14,5% còn 5,7 tỷ.

Nguyên nhân gây ra sự tăng mạnh của chi phí bán hàng là do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng từ 3,7 tỷ lên 7,8 tỷ trong quý IV/2013. Chi phí QLDN tăng là do chi phí dự phòng vọt lên mức 5,5 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản chi phí này.

Năm 2013, VGS đạt 2.185,3 tỷ doanh thu thuần – giảm 22,4% so với năm trước. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 28,2%. Cũng tương tự như tình hình của quý IV, doanh thu và chi phí tài chính năm 2013 của doanh nghiệp đều giảm hơn 25% nhưng chi phí bán hàng và chi phí QLDN lại tăng mạnh.

Bên cạnh đó, VGS bị lỗ 3,7 tỷ từ công ty liên kết, không có khoản lợi nhuận 4,4 tỷ như năm trước.

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn tăng 1,6% và đạt 12,6 tỷ. LNST của cổ đông công ty mẹ ít hơn vài triệu đồng, cũng được 12,6 tỷ. EPS đạt 350 đồng.

Với kế hoạch 2.000 tỷ doanh thu và 13,5 tỷ lợi nhuận sau thuế thì VGS chỉ hoàn thành được 93% kế hoạch lợi nhuận.

Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản là 54% – thấp hơn mức 62% hồi đầu năm.

(Trí Thức Trẻ/HNX)

 

Bài mới
Đọc nhiều