+
Aa
-

Nợ xấu ngân hàng giảm tháng thứ hai liên tiếp

28/08/2013 10:03

Dữ liệu cập nhật mới nhất cho thấy nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã giảm tháng thứ hai liên tiếp với mức đáng kể…

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng tính đến tháng 6/2013.

Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng qua các tháng gần đây (đơn vị: %) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng tính đến tháng 6/2013 ở mức 4,46%, giảm đáng kể so với mức 4,65% tính đến cuối tháng liền trước.

Như vậy, sau khi liên tục tăng trong 4 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ nợ xấu đã có hai tháng giảm liên tiếp.

Tính chung, tỷ lệ nợ xấu vẫn tăng khá mạnh trong 6 tháng đầu năm 2013, khi cuối năm 2012 ở mức 4,08%.

Con số trên được Ngân hàng Nhà nước cập nhật trên cơ sở báo cáo định kỳ của các tổ chức tín dụng. Còn con số qua giám sát từ xa của cơ quan này, thường cao hơn nhiều, hiện chưa có công bố ở kỳ tương ứng để so sánh.

(VNE)

Bài mới
Đọc nhiều