Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

04/09/2015 21:01

Đây là những công việc có mức lương trung bình mỗi năm vào khoảng 70.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng), nhưng mức độ áp lực công việc chỉ ở mức thấp hoặc rất thấp.

Nhà khoa học vật liệu - Mức lương trung bình năm: 94.350 USD Mô tả công việc: Nghiên cứu các chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử, về cách thức mà các chất phản ứng với nhau. Sau đó, sử dụng kiến thức để phát triển thành các sản phẩm mới và hoặc cải tiến các sản phẩm trước. Yêu cầu: Thấp nhất là cử nhân đại học, còn thông thường là ở trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ

Nhà khoa học vật liệu

Mức lương trung bình năm: 94.350 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu các chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử, về cách thức mà các chất phản ứng với nhau. Sau đó, sử dụng kiến thức để phát triển thành các sản phẩm mới và hoặc cải tiến các sản phẩm trước. Yêu cầu: Thấp nhất là cử nhân đại học, còn thông thường là ở trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

 Nhà toán học - Mức lương trung bình năm: 104.350 USD Mô tả công việc: Nghiên cứu toán học cơ bản và việc ứng dụng các kỹ thuật toán học vào khoa học, quản lý hoặc các lĩnh vực khác, có thể tìm ra cách giải quyết các vấn đề trong mọi lĩnh vực khác nhau thông qua các phương pháp toán học. Yêu cầu: Là cử nhân hoặc thạc sĩ nếu làm việc cho các cơ quan chính phủ, là tiến sĩ nếu việc cho các công ty tư nhân.

Nhà toán học 

Mức lương trung bình năm: 104.350 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu toán học cơ bản và việc ứng dụng các kỹ thuật toán học vào khoa học, quản lý hoặc các lĩnh vực khác, có thể tìm ra cách giải quyết các vấn đề trong mọi lĩnh vực khác nhau thông qua các phương pháp toán học. Yêu cầu: Là cử nhân hoặc thạc sĩ nếu làm việc cho các cơ quan chính phủ, là tiến sĩ nếu việc cho các công ty tư nhân.

Nhà địa lý học - Mức lương trung bình năm: 75.610 USD Mô tả công việc: Nghiên cứu về thiên nhiên và lợi ích từ các khu vực trên bề mặt trái đất, tiến hành nghiên cứu về khía cạnh vật lý và những tác động vào địa lý từ hoạt động của con người trong một khu vực nhất định. Yêu cầu: Trình độ thạc sỹ đối với hầu hết các vị trí, một số công việc tầm trung cấp trong chính phủ liên bang chỉ cần bằng cử nhân.

Nhà địa lý học 

Mức lương trung bình năm: 75.610 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu về thiên nhiên và lợi ích từ các khu vực trên bề mặt trái đất, tiến hành nghiên cứu về khía cạnh vật lý và những tác động vào địa lý từ hoạt động của con người trong một khu vực nhất định. Yêu cầu: Trình độ thạc sỹ đối với hầu hết các vị trí, một số công việc tầm trung cấp trong chính phủ liên bang chỉ cần bằng cử nhân.

 Nhà kinh tế học - Mức lương trung bình năm: 105.290 USD Mô tả công việc: Nghiên cứu về sản xuất và phân phối các nguồn tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ. Yêu cầu: Trình độ cử nhân đại học.

Nhà kinh tế học 

Mức lương trung bình năm: 105.290 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu về sản xuất và phân phối các nguồn tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ. Yêu cầu: Trình độ cử nhân đại học.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Nhà thống kê 

Mức lương trung bình năm: 84.010 USD.

Mô tả công việc: Sử dụng phương pháp thống kê để thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó giải quyết các vấn đề thực tế trong kinh doanh, kỹ thuật, khoa học, hoặc các lĩnh vực khác. Yêu cầu: Thông thường cần phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Kỹ sư nông nghiệp 

Mức lương trung bình năm: 75.440 USD.

Mô tả công việc: Áp dụng kiến thức công nghệ kỹ thuật và khoa học sinh học để giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, bao gồm các vấn đề liên quan đến điện khí hóa, máy móc, bảo tồn tài nguyên đất và nước, chế biến nông sản. Yêu cầu: Cử nhân, tốt nhất là cử nhân ngành kỹ thuật nông nghiệp hoặc kỹ thuật sinh học.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Nhà khoa học chính trị 

Mức lương trung bình năm: 104.000 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu về nguồn gốc, sự phát triển và các hoạt động của hệ thống chính trị. Yêu cầu: Cử nhân, tiếp theo là thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành khoa học chính trị, hành chính công, hoặc một lĩnh vực liên quan.

Kỹ sư vật liệu - Mức lương trung bình năm: 91.150 USD Mô tả công việc: Đánh giá và phát triển các loại vật liệu, máy móc và các quá trình sản xuất vật liệu để sử dụng trong các sản phẩm, sao cho các sản phẩm đó phải đáp ứng được về thiết kế và hiệu suất thông số kỹ thuật chuyên ngành. Yêu cầu: Cử nhân ngành khoa học vật liệu hoặc kỹ thuật, hoặc một lĩnh vực liên quan.

Kỹ sư vật liệu 

Mức lương trung bình năm: 91.150 USD.

Mô tả công việc: Đánh giá và phát triển các loại vật liệu, máy móc và các quá trình sản xuất vật liệu để sử dụng trong các sản phẩm, sao cho các sản phẩm đó phải đáp ứng được về thiết kế và hiệu suất thông số kỹ thuật chuyên ngành. Yêu cầu: Cử nhân ngành khoa học vật liệu hoặc kỹ thuật, hoặc một lĩnh vực liên quan.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Kỹ sư y sinh học

Mức lương trung bình năm: 91.760 USD.

Mô tả công việc: Phân tích và thiết kế giải pháp cho các vấn đề trong sinh học và y học, với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc chăm sóc bệnh nhân. Yêu cầu: Thông thường cần bằng cử nhân trong kỹ thuật y sinh từ một chương trình đào tạo được công nhận. Ngoài ra, họ có thể là cử nhân trong một lĩnh vực kỹ thuật khác và sau đó tốt nghiệp thêm ngành kỹ thuật y sinh hoặc đã được đào tạo qua về kỹ thuật y sinh.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Nhà vật lý học 

Mức lương trung bình năm: 117.300 USD.

Mô tả công việc: Tiến hành nghiên cứu các hiện tượng vật lý, phát triển các lý thuyết trên cơ sở quan sát và thí nghiệm, sau đó đưa ra những phương pháp để ứng dụng các định luật và giả thuyết. Yêu cầu: Bằng tiến sĩ Ph.D cho hầu hết các công việc nghiên cứu.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Giáo viên kinh tế (sau trung học)

Mức lương trung bình năm: 102.120 USD.

Mô tả công việc: Dạy các khóa học về kinh tế như làm giáo viên tham gia giảng dạy hoặc là làm việc kết hợp giảng dạy và nghiên cứu. Yêu cầu: Thông thường cần một bằng tiến sĩ Ph.D. để dạy ở cấp đại học, nhưng bằng thạc sĩ có thể vẫn được chấp nhận.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

 Nhà thiên văn học 

Mức lương trung bình năm: 107.140 USD.

Mô tả công việc: Quan sát, nghiên cứu và phân tích các hiện tượng thiên văn để nâng cao kiến thức cơ bản hoặc áp dụng các thông tin đó vào các vấn đề thực tế. Yêu cầu: Bằng tiến sĩ cho hầu hết các công việc nghiên cứu.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Nhà địa chất học 

Mức lương trung hàng năm: 105.390 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu thành phần, cấu trúc và các khía cạnh vật lý khác của Trái Đất. Yêu cầu: Ít nhất phải có bằng cử nhân, một số khu vực yêu cầu phải có giấy phép.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Giáo viên luật (sau trung học) 

Mức lương trung bình năm: 126.270 USD.

Mô tả công việc: Dạy các khóa học về luật. Yêu cầu: Cử nhân ngành luật.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Nhà phân tích hoạt động nghiên cứu 

Mức lương trung bình năm: 82.940 USD.

Mô tả công việc: Sử dụng các phương pháp toán học và các loại phân tích tiên tiến để giúp các tổ chức điều tra về các vấn đề phức tạp, xác định và giải quyết vấn đề đó và đưa ra quyết định tốt hơn. Yêu cầu: Nhiều vị trí chấp nhận những người có bằng cử nhân, nhưng một số nhà tuyển dụng thích thuê những ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Chuyên gia tính toán 

Mức lương trung bình năm: 110.090 USD.

Mô tả công việc: Tính toán, phân tích các chi phí tài chính rủi ro và không chắc chắn. Yêu cầu: Cử nhân và một loạt các kỳ thi để được chứng nhận.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Quản lý máy tính và hệ thống thông tin 

Mức lương trung bình năm: 136.280 USD.

Mô tả công việc: Xác định các mục tiêu công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm quản lý hệ thống máy tính thích hợp để đáp ứng những mục tiêu đó. Yêu cầu: Bằng cử nhân.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Phát triển ứng dụng phần mềm 

Mức lương trung bình năm: 99.530 USD.

Mô tả công việc: Xây dựng, tạo và chỉnh sửa phần mềm ứng dụng máy tính nói chung hay các chương trình tiện ích chuyên ngành nói riêng. Yêu cầu: Trình độ Cử nhân với kỹ năng lập trình máy tính tốt.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

 Nhà thuỷ văn học 

Mức lương trung bình năm: 81.930 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu về sự di chuyển của nguồn nước thông qua lớp vỏ Trái Đất. Họ có thể sử dụng chuyên môn của mình để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chất lượng nguồn nước. Yêu cầu : Trình độ thạc sĩ.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Nha sĩ chỉnh răng hàm mặt 

Mức lương trung bình năm: 201.030 USD.

Mô tả công việc: Kiểm tra, chẩn đoán và điều trị nha khoa, điều chỉnh các dị thường ở khoang miệng, thiết kế để sắp xếp lại răng và hàm. Yêu cầu: Cử nhân được đào tạo về nha khoa bốn năm và đào tạo nội trú từ một đến hai năm.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Kỹ sư phần cứng máy tính

Mức lương trung bình năm: 110.650 USD.

Mô tả công việc: Nghiên cứu, thiết kế, phát triển, hoặc thử nghiệm máy tính và các thiết bị máy tính liên quan đến thương mại, công nghiệp, quân sự, hoặc sử dụng trong khoa học. Yêu cầu: Cử nhân từ một chương trình đào tạo được công nhận.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Giám đốc nghệ thuật 

Mức lương trung bình năm: 97.850 USD.

Mô tả công việc: Giám đốc nghệ thuật chịu trách nhiệm về hình ảnh và phong cách của các tờ báo, tạp chí, bao bì sản phẩm hoặc các sản phẩm phim và chương trình truyền hình. Yêu cầu giáo dục: Trình độ cử nhân có kinh nghiệm.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Kỹ sư và kiến trúc sư hải quân biển 

Mức lương trung bình năm: 99.160 USD.

Mô tả công việc: Thiết kế, xây dựng và duy trì hoạt động các loại tàu, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, thuyền buồm và tàu chở dầu. Yêu cầu: Trình độ cử nhân, nhưng có kinh nghiệm thực tế sẽ được đánh giá cao hơn.

Những công việc lương cao mà lại ít áp lực

Y sĩ nhãn khoa 

Mức lương trung bình năm: 113.010 USD.

Mô tả công việc: y sĩ nhãn khoa thực hiện khám mắt để kiểm tra các vấn đề về thị lực và bệnh tật về mắt. Họ sẽ quyết định việc đeo kính mắt hoặc kính áp tròng khi cần thiết cho các bệnh nhân. Yêu cầu: Trình độ cử nhân, bác sĩ bốn năm của các chương trình đào tạo đo thị lực, và một giấy chứng nhận cấp phép hoạt động.

(Theo Tri Thức)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video