+
Aa
-
Những chuyện khác thường của ‘chúa đảo’ Tuần Châu
27/08/2014 12:59

Từ một thành viên đoàn tàu không số, ông Đào Hồng Tuyển có hành trình khác thường để trở thành “chúa đảo” Tuần Châu cùng nhiều hành động và phát ngôn đặc biệt.

Những chuyện khác thường của 'chúa đảo' Tuần Châu
Những chuyện khác thường của 'chúa đảo' Tuần Châu

(Theo Tri Thức)

Bài mới
Đọc nhiều