+
Aa
-
NHNN sẽ tiếp nhận phần vốn góp hơn 5% vốn điều lệ ngân hàng thương mại của DNNN
17/09/2014 16:42

Hoặc NHNN sẽ chỉ định ngân hàng thương mại nhà nước mua lại theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có đề cập đến việc thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại (NHTM).

Theo đó, DNNN sở hữu hoặc cùng DNNN khác sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét tiếp nhận đại diện chủ sở hữu hoặc chỉ định một hoặc một số ngân hàng thương mại Nhà nước, bao gồm ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn điều lệ như Agribank, Vietcombank, VietinBank…, mua lại theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với từng trường hợp.

Các trường hợp thoái vốn đầu tư tại công ty tài chính, ngân hàng thương mại khác phải theo quy định của pháp luật, đồng thời được NHNN chấp thuận bằng văn bản đối với bên nhận chuyển nhượng về vấn đề sở hữu vốn, phần vốn nhà nước chào bán qua đấu giá thì DNNN đề nghị NHNN tiếp nhận đại diện chủ sở hữu hoặc chỉ định ngân hàng thương mại Nhà nước mua lại trước khi đề nghị SCIC mua theo quy định tại Quyết định này.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giá trị phần vốn DNNN đầu tư tại công ty tài chính, ngân hàng thương mại chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thì NHNN đề nghị tổ chức có chức năng thẩm định giá độc lập xác định giá trị thực tế của công ty tài chính, NHTM, từ đó xác định mức trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính cho các khoản vốn DNNN đầu tư và định giá đối với khoản vốn này.

Trường hợp giá trị ghi trên sổ sách kế toán của khoản vốn DNNN đầu tư thấp hơn giá trị do tổ chức có chức năng thẩm định giá độc lập xác định thì giá trị phần vốn NHNN tiếp nhận hoặc NHTM Nhà nuwocs được chỉ định mua lại là giá trị trên sổ sách kế toán. Truwongf hợp cao hơn thì giá trị là do tổ chức định giá độc lập xác định hoặc mức giá không cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi phần dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính đã được trích lập.

Đối với các công ty tài chính, NHTM đã niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, trường hợp giá trị ghi trên sổ sách kế toán của cổ phiếu thấp hơn giá giao dịch bình quân của cổ phiếu đó trogn 10 phiên giao dịch khớp lệnh liền trước thời điểm NHNN tiếp nhận hoặc NHTM Nhà nước được chỉ định mua lại phần vốn DNNN đầu tư tại công ty tài chính, NHTM thì giá trị ghi trên sổ sách kế toán là giá NHNN tiếp nhận hoặc chỉ định NHTM Nhà nước mua.

Trong trường hợp giá trị ghi sổ của cổ phiếu cao hơn giá giao dịch bình quân của cổ phiếu trong 10 phiên giao dịch khớp lệnh liền trước thời điểm NHNN tiếp nhận hoặc NHTM Nhà nước được chỉ định mua lại thì giá giao dịch bình quân của cổ phiếu đó trong 10 phiên giao dịch khớp lệnh liền trước là giá NHNN tiếp nhận hoặc chỉ định NHTM Nhà nước mua.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2014.

(Theo Gafin)

Bài mới
Đọc nhiều