Ngoại giao Việt Nam tích cực chủ động hội nhập quốc tế

13/12/2013 21:57

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15-20/12 với chủ đề ”Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.”

Trước thềm hai hội nghị lớn của ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm mới, điểm nổi bật của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và trọng tâm của Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Kể từ Đại hội XI đến nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã gặt hái được thêm nhiều thành tựu mới. Tình hình thế giới và khu vực cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức to lớn. Hiện đang là thời điểm giữa nhiệm kỳ của Đại hội XI, là giai đoạn nước rút thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội, trong đó có các nhiệm vụ đối ngoại.

Trong năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ra Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những văn kiện rất quan trọng, định hình cho công tác đối ngoại trong những năm tới. Chính vì vậy, chủ đề của Hội nghị năm nay sẽ là Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Với chủ đề trọng tâm đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 sẽ không chỉ nhìn lại việc triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, định ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn và tổng thể đến năm 2020, nhằm góp phần tăng cường sức mạnh của đất nước về mọi mặt trong những năm nước rút hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Với tầm nhìn dài hạn và tổng thể đó, có thể nói trong giai đoạn hiện nay, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thực tế là thời gian qua các nhiệm vụ đối ngoại đã được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các kênh đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quốc phòng – an ninh.

Hội nghị Ngoại giao lần này cũng là dịp để các bộ, ban, ngành, địa phương cùng nhau đẩy mạnh sự phối hợp hiệu quả và đồng bộ hơn nữa trong công tác đối ngoại, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn diện.

Trên tinh thần đó, dịp này cũng sẽ diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17. Trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã tích cực tham gia vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy kinh tế đối ngoại, văn hóa, du lịch của địa phương, tăng cường giao lưu đối ngoại nhân dân.

Chính vì vậy, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần này sẽ đánh giá việc triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đại hội XI ở cấp địa phương trong nửa nhiệm kỳ đầu vừa qua và rút ra những bài học kinh nghiệm của công tác ngoại vụ trong thời kỳ bước đầu hội nhập toàn diện.

Trên cơ sở đó, Hội nghị sẽ đề ra phương hướng lớn không chỉ cho nửa nhiệm kỳ còn lại mà còn với tầm nhìn dài hạn hơn, đề ra Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về các biện pháp cụ thể liên quan đến triển khai hội nhập quốc tế ở cấp độ địa phương, nâng cao vai trò của ngoại vụ đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

(Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM