Nghiên cứu điều chỉnh tổ chức UBQG về người cao tuổi

16/06/2013 10:48

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia (UBGQ) về người cao tuổi, vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/2004/QĐ-TTg về việc thành lập UBQG về người cao tuổi Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao UBQG về người cao tuổi Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 5/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập UBQG về người cao tuổi Việt Nam phù hợp với các quy định pháp luật về người cao tuổi, Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Nghiên cứu điều chỉnh tổ chức UBQG về người cao tuổi
Nghiên cứu điều chỉnh tổ chức UBQG về người cao tuổi

Phó Thủ tướng giao Phó Chủ tịch UBQG về người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng giúp việc UBQG.

Theo Quyết định 141/2004/QĐ-TTg, UBQG về người cao tuổi có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong việc kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến hết 2011, cả nước có 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,8% dân số. So với năm 2010, số người cao tuổi tăng thêm 520.000, tốc độ tăng tương đương 6%/năm, nhanh hơn so với mức tăng dân số (1%/năm).

Như vậy, trong vài năm tới, số người cao tuổi của Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 10% dân số. Những con số này cho thấy, xã hội cần quan tâm hơn nữa đối với công tác người cao tuổi, chủ động biến thách thức của sự già hóa dân số thành cơ hội cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện có 1.429.121 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (mức thấp nhất là 180.000 đồng/tháng), trong đó người cao tuổi không nơi nương tựa là 97.672 người.

Phương Hiển

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video