Ngành Nội vụ tiếp nối truyền thống vẻ vang

28/08/2010 13:20

Thành tích mà ngành Nội vụ đạt được trong 65 năm qua bắt nguồn từ lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, sự cố gắng, tận tụy và ý thức trách nhiệm của tập thế các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành.Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo nhiều Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương đã đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ

Truyền thống vẻ vang

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, cách đây 65 năm, ngày 28/8/1945, trong không khí cách mạng sục sôi của những ngày tháng Tám lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời này.

Trong suốt chặng đường 65 năm qua, xây dựng và trưởng thành, từ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chính quyền nhà nước những ngày đầu thành lập, Bộ Nội vụ đảm nhận nhiều các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên những lĩnh vực quan trọng như công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng chính quyền, đào tạo cán bộ công chức, cải cách hành chính Nhà nước, văn thư lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, tôn giáo, cơ yếu, thanh niên, quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ…

Tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, tích cực đóng góp vào sự nghiệp thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ đã được tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Bộ Nội vụ nhân dịp 60 năm ngày thành lập (năm 2005).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng và biểu dương những điển hình tiên tiến, những thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, của ngành Nội vụ đã đạt được trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Thủ tướng cho rằng, thành tích mà ngành Nội vụ đạt được trong 65 năm qua bắt nguồn từ lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, sự cố gắng, tận tụy và ý thức trách nhiệm của tập thế các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành; đồng thời đó cũng là kết quả sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ qua các thời kỳ, trong đó có công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ.

Xây dựng ngành Nội vụ vững mạnh, tiêu biểu

Để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ đặt ra cho các ngành, các cấp nói chung và ngành Nội vụ nói riêng trong thời gian tới rất nặng nề, trong đó ngành cần tập trung làm tốt hơn một số nhiệm vụ.

Một là tham mưu có hiệu quả trong việc hoàn thiện các thể chế, chính sách về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Thủ tướng nhắc tới yêu cầu xây dựng một hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, cần chú ý tổng kết, đánh giá các mô hình mới như Bộ đa ngành, đa lĩnh vực; việc chuyển một số cơ quan thuộc Chính phủ vào các Bộ; vấn đề tách, nhập các đơn vị hành chính… từ đó, đề xuất một cách khoa học, hợp lý việc xác lập cơ cấu Chính phủ khóa mới và bộ máy nhà nước ở các cấp chính quyền địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân ngành Nội vụ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân ngành Nội vụ

Hai là, nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay là yêu cầu hàng đầu về phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao – một khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ba là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước. Với tư cách là cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính Nhà nước, Thủ tướng lưu ý ngành Nội vụ cần giúp Chính phủ và giúp chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được qua việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2010.

“Phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bốn là, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác như: công tác Tôn giáo, Cơ yếu, Thi đua khen thưởng, Văn thư – lưu trữ, công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ và các nhiệm vụ khác được giao.

Năm là tập trung xây dựng ngành Nội vụ vững mạnh, tiêu biểu. Bộ cần phấn đấu trở thành mô hình tổ chức hiệu quả, thiết thực nhất để có thể rút kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa XIII.

Ngành Nội vụ phải phấn đấu trở thành một hình mẫu tốt, tiêu biểu trong việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn và có đạo đức, lối sống trong sạch.

Thủ tướng tin tưởng, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong 65 năm qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân tin cậy giao phó

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video