Ngành giáo dục cần nâng cao năng lực quản lý, giải quyết những vấn đề thực tiễn

12/04/2007 10:05

Làm việc với Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục đang đặt ra. Sáng 11- 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT). Cùng đi với Thủ tướng có đại diện của các bộ: Kế hoạch và Ðầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngành giáo dục và đào tạo cần nâng cao năng lực quản lý, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngành giáo dục và đào tạo cần nâng cao năng lực quản lý, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra

Thay mặt các vụ, cơ quan chức năng, các trường đại học, sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Thiện Nhân báo cáo Thủ tướng những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2001- 2005, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, quý I năm 2007 và giải pháp phát triển GD và ÐT năm 2007, kế hoạch đến năm 2010.

Bộ trưởng GD và ÐT Nguyễn Thiện Nhân cũng trình bày với Thủ tướng năm nhóm giải pháp lớn nhằm phát triển GD và ÐT giai đoạn 2007 – 2010, đồng thời nêu bảy kiến nghị đề nghị Thủ tướng và Chính phủ ủng hộ và hỗ trợ ngành triển khai các giải pháp có tính đột phá, chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích; phát triển giáo dục nhất là ở vùng khó khăn…

Sau khi nghe các bộ, các ngành trao đổi ý kiến đóng góp với ngành GD và ÐT, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá báo cáo của Bộ GD và ÐT sát thực tế, thể hiện rõ quyết tâm cao trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ GD và ÐT tiếp thụ ý kiến các bộ, các ngành, thảo luận để hoàn chỉnh những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh những đóng góp của ngành GD và ÐT vào việc phát triển kinh tế – xã hội là rất lớn. Ngành GD và ÐT có quyền tự hào trong điều kiện ngân sách còn ít ỏi nhưng cũng làm được nhiều việc, xây dựng được một hệ thống GD và ÐT đồng bộ và đang tích cực đổi mới, nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng. Nhưng đồng thời ngành cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng các chủ trương, chính sách và huy động mọi nguồn lực, tiềm lực, năng lực để GD và ÐT có thể phát triển mạnh và nhanh hơn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD và ÐT tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục đang đặt ra. Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Gắn đào tạo với đáp ứng nhu cầu xã hội, nhất là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Ðẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, chuyển các trường dân lập sang tư thục…

Bộ GD và ÐT sớm trình phương án học phí mới để Chính phủ xem xét theo tinh thần tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo học giỏi đi học bên cạnh việc chấp nhận dịch vụ giáo dục trong kinh tế thị trường.

Thủ tướng thống nhất phương án của Bộ GD và ÐT về việc đào tạo 20 nghìn tiến sĩ. Ðề án cải cách tiền lương giáo viên cần được tính toán sao cho phù hợp và đồng bộ để giáo viên có thể sống được bằng lương, gắn bó suốt đời với nghề. Chủ trương chỉ còn một kỳ thi quốc gia cần được tính toán, thảo luận kỹ mặt thuận, mặt chưa thuận và giải pháp khắc phục, bởi nó động chạm đến quyền lợi của con người, xã hội.

Chủ trương này cần được lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ. Chính sách xây dựng nhà công vụ cho giáo viên cần được gắn với Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân cần được đẩy mạnh, xuất phát từ thực tiễn, phù hợp điều kiện và xu thế phát triển, đặc biệt ngành cần tổng kết xây dựng mạng lưới các loại trường học bồi dưỡng nhân tài./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video