Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý nợ xấu

13/02/2017 22:43

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết: Mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong năm nay sẽ được Ngân hàng Nhà nước triển khai một cách đồng bộ với nhiều giải pháp. Theo đó sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động của các tổ chức tín dụng trong năm 2016 và đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá trên nhiều mặt về quy mô vốn huy động, tài sản, dư nợ tín dụng cho nền kinh tế tăng; mức độ an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng được duy trì bền vững; đặc biệt là năng lực tài chính của tổ chức tín dụng tiếp tục được cải thiện so với các năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 3%, trong đó, các Ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong hệ thống các tổ chức tín dụng. Hoạt động của các tổ chức tín dụng  đã góp phần không nhỏ vào ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị.

nam 2017 ngan hang nha nuoc tap trung xu ly no xau hinh 1
Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý nợ xấu

Mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong năm nay sẽ được Ngân hàng Nhà nước triển khai một cách đồng bộ với nhiều giải pháp.

Theo đó sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Song song với đó giữ vững và tiếp tục nâng cao mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự, kỷ cương đi đôi với việc tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Việc cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị của tổ chức tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh theo các hình thức, biện pháp và lộ trình phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng nhưng phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Đối với công tác xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh thông qua yêu cầu các tổ chức tín dụng  nâng cao chất lượng tín dụng.

Trong năm 2017, vai trò của VAMC sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc xử lý nợ xấu để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ). Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng …/.

(Theo VOV)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video