+
Aa
-

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

14/12/2016 14:28

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng; đòi hỏi Tạp chí thông tin đối ngoại, nhất là Tạp chí điện tử phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng thông tin đối ngoại.

29phuong

Ngày 29/11/2016 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Thông tin đối ngoại phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí khu vực phía Nam năm 2016. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo một số tỉnh, thành phía Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai; các đơn vị thực hiện công tác thông tin đối ngoại và đông đảo cộng tác viên Tạp chí, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Đồng Nai.
Báo cáo kết quả hoạt động và phương hướng phát triển Tạp chí thông tin đối ngoại, TS. Đào Xuân Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí cho biết: Tạp chí Thông tin đối ngoại hoạt động theo tôn chỉ, mục đích: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về đối ngoại; thành tựu công cuộc đổi mới đất nước; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; những hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa với khu vực và thế giới. Giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, văn hóa dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, những tình cảm tốt đẹp của bạn bè thế giới dành cho Việt Nam. Phân tích làm rõ về lý luận và thực tiễn những vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại.

Hiện nay, ngoài ấn phẩm Tạp chí Thông tin đối ngoại in xuất bản hàng tháng, Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử trang tiếng Việt (http://www.tapchithongtindoingoai.vn; http://www.vnafar.org.vn) đã triển khai đi vào hoạt động được hơn 1 năm, Tạp chí điện tử trang tiếng Trung Quốc (http://www.cn.ttdn.vn) đã được triển khai hoạt động từ tháng 6/2016 đến nay. Đây là bước phát triển mới của Tạp chí nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay.

TS. Đào Xuân Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí nhấn mạnh, trong thời gian tới Tạp chí sẽ tăng cường phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, đặc biệt, là các tỉnh, thành phía Nam, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà nghiên cứu trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của địa phương đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, góp ý nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí in và Tạp chí điện tử, mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Thông tin đối ngoại, để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Các đại biểu nhấn mạnh, Tạp chí cần nâng cao tính hấp dẫn về nội dung và hình thức, mở rộng phạm vi phát hành, tăng cường các tin bài về địa phương, đa dạng ngôn ngữ trên Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử,…

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Đồng chí đã biểu dương những cơ quan, đơn vị, cộng tác viên khu vực phía Nam đã đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí Thông tin đối ngoại trong thời gian qua.

Tạp chí Thông tin đối ngoại đã có quá trình phát triển trên 12 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, đạt được nhiều thành tích, góp phần tích cực vào công tác thông tin đối ngoại của cả nước. Bên cạnh việc xuất bản Tạp chí in hàng tháng, Tạp chí điện tử tiếng Việt và Tạp chí tiếng Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động, trở thành kênh thông tin chính thức về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

Hiện nay, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng, nhiệm vụ của Tạp chí thông tin đối ngoại, nhất là Tạp chí điện tử ngày càng cao, đòi hỏi thông tin phải nhanh nhạy, chính xác, đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng thông tin đối ngoại. Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, trong thời gian tới Tạp chí Thông tin đối ngoại cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị “Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng chuyên trách làm nòng cốt”.

Tạp chí Thông tin đối ngoại cần thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Trong thời gian tới, Tạp chí cần phối hợp tốt với báo chí và các địa phương trong cả nước tăng cường tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách và thành tựu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, để bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài có hiểu biết đầy đủ và đúng đắn hơn về tiềm năng phát triển, về sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Đồng thời kiên quyết vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản bác kịp thời và có sức thuyết phục đối với những luận điệu sai trái để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ tác nghiệp báo chí điện tử đối với cán bộ Tạp chí, từng bước tuyển chọn bổ sung cán bộ biên tập trang điện tử các tiếng nước ngoài, trước hết là tiếng Trung Quốc, tiếng Anh. Chú trọng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của trang điện tử tiếng nước ngoài. Mở rộng, phát triển đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài nước, quan tâm đội ngũ cộng tác viên các tỉnh phía Nam. Xây dựng quy chế cộng tác viên, phát thẻ cộng tác viên Tạp chí, tạo điều kiện để cộng tác viên ngày càng gắn bó chặt chẽ với Tạp chí. Mở rộng quan hệ với các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương trong cả nước, cơ quan đại diện Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí in, Tạp chí điện tử tiếng Trung Quốc, mở rộng thêm các trang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, thực hiện tốt phuơng châm “Chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng”, phấn đấu trở thành kênh thông tin đối ngoại hàng đầu của nước ta./.

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

Bài mới
Đọc nhiều