Năm sau sẽ tiến hành điều tra về vốn đầu tư

03/01/2014 20:04

Điều tra vốn đầu tư có mục đích lớn nhất là xem “đầu tư vào đâu, làm được cái gì, năng lực đến đâu” chứ không quan trọng là “nguồn đầu tư từ đâu”

Ngày 03/01/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Tổng cục thống kê đã tổ chức Hội thảo Người dùng tin về điều tra vốn đầu tư phát triển.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng tổng cục thống kê đánh giá:

Năm sau sẽ tiến hành điều tra về vốn đầu tư

“Vốn đầu tư là nguồn lực của tăng trưởng kinh tế. Hiện nay trong tăng trưởng GDP thì yếu tố vốn đầu tư là rất quan trọng. Chính vì vậy, việc đánh giá xác thực được vốn đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư là vô cùng cần thiết. “

Ông cho biết năm 2015, Tổng cục sẽ tiến hành cuộc điều tra về vốn đầu tư lần thứ 4 do Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. 3 lần điều tra trước đó có chất lượng và kết quả đạt được chưa cao. Vì vậy lần này các cơ quan liên quan đã chuẩn bị rất sớm. Và việc đầu tiên trong sự chuẩn bị này chính là tổ chức hội thảo lấy ý kiến của người dùng tin.

Theo ông Lâm, chất lượng của số liệu thống kê được đánh giá qua 6 tiêu thức mà một tiêu thức quan trọng là “tính phù hợp của chỉ tiêu thống kê”, thể hiện ở việc chỉ tiêu thống kê có phù hợp, có đáp ứng được nhu cầu của người dùng hay không.

Vì thế, yêu cầu đối với tổng điều tra vốn đầu tư trước hết là phải phản ánh đươc các nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế hình thành như thế nào.

Thứ hai là các thông tin điều tra phải phản ánh được các nguồn vốn đó được đầu tư vào các ngành kinh tế như thế nào. Vừa qua, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề cập nhiều đến vấn đề đầu tư cho nông nghiệp khi đóng góp của nông nghiệp vào GDP giảm xuống, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đang chậm lại trong khi ngành nông nghiệp vẫn được coi là “bà đỡ của nền kinh tế”.

Yêu cầu thứ 3 đối với cuộc điều tra này, đó là thống kê được vốn đầu tư theo khu vực, thành phần kinh tế.

Cũng tại Hội thảo, bà Hồ Thanh (Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư) chia sẻ, kinh nghiệm từ các nước khác cho thấy, điều tra vốn đầu tư có mục đích lớn nhất là xem “đầu tư vào đâu, làm được cái gì, năng lực đến đâu” chứ không quan trọng là “nguồn đầu tư từ đâu”. Vì thế, cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 01/03/2015 này sẽ có mục tiêu là đánh giá năng lực của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014.

Theo đó, đối tượng điều tra là các dự án, công trình đầu tư của UBND các cấp, Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp (công lập và ngoài công lập), các tổ chức tư nhân,hộ trang trại, hộ SXKD và hộ dân cư có đầu tư xây dựng.

(Trí Thức Trẻ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM