Năm 2009, sẽ triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội mới

15/11/2008 18:38

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, sẽ cố gắng triển khai thực hiện Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ngay từ đầu năm 2009 cũng như sớm triển khai Đề án xóa đói nghèo cho 60 huyện nghèo nhất. Năm 2009, sẽ có bước đột phá về công tác xóa đói giảm nghèo.Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII ngày 16/10, Thủ tướng đã trình bày báo cáo của Chính phủ, nêu rõ 1 trong 8 nhóm giải pháp lớn phát triển kinh tế – xã hội năm 2009 là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, trong đó, nhấn mạnh: thực hiện bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2009.

Đảm bảo mạng lưới an sinh xã hội vững chắc

Người nghèo sẽ được hỗ trợ về vốn để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập
Người nghèo sẽ được hỗ trợ về vốn để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII, nhiều đại biểu đã rất quan tâm tới công tác chỉ đạo thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.

Phát biểu giải trình trước Quốc hội, Thủ tướng nêu rõ, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo là 1 trong 3 công việc Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt trong thời gian tới.

Chính phủ sẽ bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã có trong dự toán ngân sách của từng bộ và địa phương.

Khẩn trương chuyển các khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để thất thoát. Thực hiện minh bạch, công khai các chính sách an sinh xã hội để mọi người thực hiện và giám sát.

Ngay từ đầu năm 2009, sẽ triển khai lập Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2009, Chính phủ sẽ chọn Đề án giảm nghèo tại 60 huyện nghèo nhất nước là điểm đột phá nhằm giảm nghèo nhanh ở các huyện này.

Tiếp tục trợ hỗ trợ nông dân vay vốn bằng cách hạ lãi suất, trả chậm, cho vay mới, để nông dân tiếp tục sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo.

Cũng trong năm 2009, Đề án đảm bảo an ninh lương thực quốc gia sẽ được thực hiện với các mục tiêu lớn như đảm bảo dự trữ quốc gia, dành cho xuất khẩu và đảm bảo lợi ích của nông dân.

Xóa đói nghèo cần thực hiện đồng bộ, kiên trì, liên tục

Sau phát biểu giải trình của Thủ tướng, đại biểu Nguyễn Đức Hiền (Quảng Ngãi) đặt vấn đề: Trong thời gian qua với trách nhiệm trước nhân dân, trước đất nước và thực hiện các cam kết quốc tế, Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo và được thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo đại biểu, đến nay xóa đói giảm nghèo vẫn còn chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn lớn, trong đó có đến 61 huyện tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, có những huyện miền núi, dân tộc ở Quảng Ngãi như Tây Trà, Sơn Tây tỷ lệ hộ nghèo đến 70%.

Đại biểu đặt câu hỏi: Xin Thủ tướng cho biết trong tình hình khó khăn Chính phủ có giải pháp đột phá như thế nào để hỗ trợ các huyện có tỷ lệ nghèo cao nhất nhằm giảm nghèo nhanh ở các huyện này như trong chương trình, hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nêu và trong báo cáo giải trình của Thủ tướng tại kỳ họp này đã nhấn mạnh.

Thủ tướng đã trả lời: Về xóa đói giảm nghèo, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là xóa đói nghèo một cách bền bững. Do đó, chúng ta phải làm nhiều việc theo hướng tăng trưởng kinh tế phải cao và chất lượng gắn với tiến bộ công bằng xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và cải thiện môi trường. Đây là 3 trụ cột của khối phát triển bền vững.

Đảng, Nhà nước ta, hệ thống chính trị, nhân dân ta đã thực hiện theo hướng này, đất nước ta mới phát triển bền vững, xóa đói nghèo mới đạt hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, việc giải quyết căn cơ giảm nghèo một cách vững chắc là cả một quá trình, đồng thời phải thực hiện đồng bộ, kiên trì, liên tục, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Cho nên, đến hôm nay, tỷ lệ hộ nghèo cả nước chỉ còn 13% và sẽ cố gắng giảm xuống còn 12%. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại tiêu chí hộ nghèo và theo ước tính sơ bộ, với tiêu chí mới, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng lên 15%. “Chúng ta phải phấn đấu tiếp. Đây vừa là mục tiêu phát triển của chúng ta, bản chất chế độ của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về biện pháp tạo bước đột phá về xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng cho rằng, cần sự chung sức, chung lòng của cả nhà nước và nhân dân. “Nhà nước thì phải làm cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các điều kiện để sản xuất như là đất đai, vốn, khuyến nông, khuyến lâm v.v… rồi các thị trường khác. Còn nhân dân cũng phải làm rất nhiều việc mà cũng không thể trong ngày một ngày hai”, Thủ tướng khẳng định.

Ngoài chính sách hiện có như 134, 135, 120, 186… thì chúng ta phải triển khai thực hiện Đề án xóa đói giảm nghèo hơn 60 huyện có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước. Thủ tướng cho biết, các huyện này chủ yếu là huyện đồng bào dân tộc ít người, cuộc sống gắn liền với rừng nên cần xem xét lại chính sách về rừng ở khu vực này.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video