MTTQVN cần tập trung nhân sĩ, trí thức xây dựng đất nước

21/01/2007 22:30

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về kết quả thực hiện qui chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN với Chính phủ năm 2006 và trọng tâm công tác phối hợp năm 2007.

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN
Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN

Sau khi nghe các thành viên của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả công tác của MTTQVN trong năm 2006 như: tham gia chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội X của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 2 cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “ Ngày vì người nghèo”, làm tốt vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và củng cố chính quyền…

Thủ tướng nhấn mạnh: trong những năm qua, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN đã sáng tạo, năng động, làm được nhiều việc có hiệu quả, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, tích cực thực hiện cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo. Trong đó, MTTQVN đã có nhiều đóng góp quan trọng, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành chức trách nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng cho rằng: Vai trò của MTTQVN ngày càng quan trọng trong việc động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực tập trung phát triển kinh tế – xã hội đất nước, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới”, “Ngày vì người nghèo”…

Về phương hướng công tác của MTTQVN trong năm 2007, Thủ tướng mong muốn, MTTQVN cần coi trọng hơn nữa để thu hút, tập hợp rộng lớn đội ngũ nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước, trong đó quan tâm nhiều hơn nữa tới 3 triệu người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thủ tướng đề nghị MTTQVN phối hợp chặt chẽ với Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2007 như: phát triển nhanh, bền vững kinh tế – xã hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính.

MTTQVN cần tích cực phối hợp với Chính phủ trong việc xây dựng luật, phổ biến luật, thi hành luật, nâng cao vai trò phản biện của MTTQVN trong quá trình xây dựng luật. Đồng thời, bổ sung thêm các chương trình mục tiêu cho “Ngày vì người nghèo”, cần tính toán cụ thể, sát hợp các đề án, chương trình đào tạo nghề, việc làm cho người nghèo….

Thủ tướng lưu ý, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa mới cần chú trọng thực hiện tính dân chủ rộng rãi và tăng cường phối hợp với cơ quan hành chính trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng sớm sửa đổi, bổ sung qui chế phối hợp giữa Chính phủ và MTTQVN cho phù hợp với thực tiễn mới.

Theo báo cáo của UBTWMTTQVN, năm qua, MTTQ Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên, phối hợp, tạo điều kiện tổ chức các ngày lễ trọng của một số tôn giáo, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trong 6 năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã triển khai có hiệu quả. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được trên 1.733 tỷ đồng. Từ Quỹ này cộng với sự hỗ trợ bằng Ngân sách Nhà nước thông qua chương trình 134 đã xây dựng và sửa chữa gần 500 nghìn căn nhà Đại đoàn kết.

Cũng trong năm 2006, Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đẩy mạnh phối hợp xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện các chương trình 132, 134 của Chính phủ lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam nhằm chăm lo cho đồng bào thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào Tây Nguyên, các gia đình chính sách…

Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam tích cực phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng pháp luật, đặc xá.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video