MTTQVN cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH

12/12/2008 15:40

Sáng 12/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) và một số Bộ, ngành về kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ, các Bộ, ngành và UBTWMTTQ Việt Nam năm 2008; trọng tâm phối hợp công tác năm 2009.Năm 2008, UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp cùng Chính phủ thực hiện thành công 8 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh tài chính thế giới đi vào suy thoái. Hoạt động tích cực của MTTQ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực đã giúp Chính phủ điều hành hiệu quả hơn, đặc biệt củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH năm 2009
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH năm 2009

Năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”… do UBTWMTTQ Việt Nam phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua 11 tháng năm 2008, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tổ chức vận động và nhận được trên 448 tỷ đồng tiền ủng hộ, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của cộng đồng đã xây dựng, sửa chữa trên 43.000 ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo, tập trung vào 61 huyện nghèo nhất nước. Các cuộc vận động hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do lũ lụt, thiên tai gây ra và rất nhiều phong trào xã hội khác cũng mang lại kết quả cao.

MTTQ Việt Nam tham gia tích cực vào các đề án cải cách giáo dục; xây dựng chính sách, pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân. Tại hai kỳ họp thứ 3 và 4 Quốc hội khóa XII, MTTQ Việt Nam đã tổng hợp trên 4.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp nhận và xử lý gần 3.000 đơn thư phản ánh của công dân.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Những ý kiến của MTTTQ Việt Nam đối với nhiều dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các Bộ, ngành đều có chất lượng và sát thực tế. MTTQ Việt Nam đã đề nghị Nhà nước khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân, cán bộ viên chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những hoạt động thiết thực, sự phối hợp hiệu quả trong thời gian qua giữa MTTQ Việt Nam và Chính phủ, Thủ tướng đồng tình với trọng tâm phối hợp trong năm 2009 là nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng đề nghị UBTWMTTQ Việt Nam tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung phối hợp của năm tới và cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ ngay trong những tháng đầu năm 2009 bằng những việc cụ thể.

Thủ tướng cũng nêu ra những hạn chế cần khắc phục để hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn như, việc phối hợp giải quyết một số vấn đề phức tạp về trật tự xã hội chưa chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò của MTTQ các cấp. Đôi khi có sự chồng chéo trong trách nhiệm giữa MTTQ và và các tổ chức xã hội khác nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn dân trong triển khai một số phong trào, cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia. Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân…

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video