Một tâm thế đổi mới, dám từ bỏ quyền lực đang lan toả

16/02/2018 10:04

Suy ngẫm về 10 chữ của Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cảm nhận một tâm thế đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng dám từ bỏ quyền lực đang lan toả ngay từ những người đứng đầu.

Nhà báo Phạm Huyền và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (ảnh: Phạm Hải)
Nhà báo Phạm Huyền và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (ảnh: Phạm Hải)

Khép lại năm Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục có các cuộc làm việc với các bộ, ngành địa phương chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

Phương châm 10 chữ của Chính phủ đã liên tục được ông nhấn mạnh “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, Thủ tướng nêu cao một tinh thần cần đổi mới quyết liệt, vượt qua chính mình, vượt qua lợi ích cục bộ để đưa đất nước phồn vinh, không để một ai đứng bên lề của sự phát triển.

Vậy làm sao để thông điệp 10 chữ này được thực hiện nghiêm túc, triệt để trong các bộ, ngành địa phương, để thấm nhuần trong từng hành động và việc làm cụ thể? Làm sao để các bộ máy chính quyền sẵn sàng dám từ bỏ quyền lực để cải cách vì dân?

Nhân dịp chào Xuân Mậu Tuất 2018, BBT xin mời quý vị và bạn đọc lắng nghe sự chia sẻ đến từ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng.

1 GNT Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, kết thúc năm Đinh Dậu 2017, tình hình kinh tế – xã hội được đánh giá là đạt kết quả toàn diện. Vậy trong sự toàn diện đó, ông cảm nhận như thế nào về những chuyển động của các các bộ, ngành địa phương trong việc thể hiện 10 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả”?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Có thể nói, năm 2017 kết thúc, chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức toàn diện.

Về kinh tế vĩ mô, chỉ số CPI tăng 3,53%, trong phạm vi Quốc hội cho phép, bội chi 3,5% GDP, dự trữ nguồn ngoại hối đạt tới 54,5 tỷ USD, thu ngân sách khá… và đặc biệt là môi trường đầu tư được cải thiện… và kết quả chung, tăng trưởng GDP đạt 6,81%.

Có thể nói, đây là sự tăng trưởng rất toàn diện. Tăng trưởng này có được từ tái cơ cấu nội bộ nền kinh tế. Có thể thấy điều này qua việc, kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông nghiệp đã đạt tới 36 tỷ USD và lần đầu tiên, chúng ta đạt được 13 triệu khách du lịch…

Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đưa ra cho năm 2018 là kế thừa từ những chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng, đó là xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, một Chính phủ hành động, một Chính phủ thay vì quản lý xơ cứng, nay phải chuyển sang phục vụ người dân, doanh nghiệp và thượng tôn pháp luật.

Mười chữ này thực sự ý nghĩa. Nếu chúng ta có một kỷ luật, kỷ cương, có ý thức trách nhiệm cao và tăng cường phân cấp, tăng cường giám sát, kiểm tra, gắn với trách nhiệm người đứng đầu thì chúng ta sẽ đạt kết quả rất tốt.

Kỷ cương ở đây là ý thức ngay từ khi xây dựng thể chế. Kỷ luật ở đây là khi xây dựng thể chế, chính sách thì không có sự co cụm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, quyền lợi bản vị. Có thể nói, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức khi thi hành công vụ phải cao, ý thức phục vụ và ý thức trách nhiệm phải cao. “Trên nói một đằng dưới làm một nẻo” thì không được.

Sự chuyển động của các bộ, ngành địa phương, kể cả sự sáng tạo, năng động… được thể hiện thì gốc cuối cùng vẫn là phải hiệu quả. Hiệu quả là cái cốt lõi, là mục tiêu cuối cùng.

Tôi nhớ Tổng Bí thư vẫn thường nói là “ổn định là tiền đề, đổi mới là phát triển và phát triển là mục tiêu”. Nếu chúng ta ổn định mà chúng ta không tốt, lúc nào cũng mất đoàn kết, nội bộ không ổn thì không thể làm được.

Kỷ luật, kỷ cương là vấn đề rất toàn diện, rất tròn trịa. Ý thức trách nhiệm của Đảng viên đến đâu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đến đâu và ý thức trách nhiệm của người dân đến đâu…, tất cả đều phải gắn với quy định của pháp luật, phải thượng tôn pháp luật, trong đó, vai trò, vị trí của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước phải được nâng cao.

Thủ tướng yêu cầu cần có sự chuyển động toàn diện của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Vậy sáng tạo như thế nào? Chúng ta rất cần sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và đổi mới, đổi mới vì mục tiêu chung, vì sự phát triển của đất nước, của xã hội, của các cơ quan , đơn vị.

Sự đổi mới, sáng tạo này kết tinh từ những trí tuệ của tập thể. Vì lợi ích chung, chúng ta đưa ra những yêu cầu đòi hỏi đổi mới. Và chính đổi mới cũng luôn là yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, nhất là trong thời kỳ kinh tế thị trường.

Nếu chúng ta vẫn làm theo lối cũ, chúng ta vẫn làm theo lối truyền thống, không chịu đổi mới, sợ đổi mới thì chúng ta sẽ tụt hậu. Vì mỗi một khi chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ thấy bạn bè xung quanh, các nước xung quanh đang chuyển động rất mạnh với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cách mạng công nghệ 4.0.

Sự đổi mới sáng tạo như vậy đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, có năng lực, có trình độ và thực sự phải hiểu biết. Nói tới sự đổi mới này là sự đổi mới phải có căn cứ, căn cơ chứ không phải là sự thay đổi một cách tùy tiện.

Tôi rất chia sẻ với các chính quyền địa phương, với các bộ ngành. Khi tháp tùng các Thủ tướng đi thăm các cơ sở sản xuất, đi thăm các đơn vị, được nghe báo cáo từ các hợp tác xã đã đổi mới như thế nào, hình thành hợp tác xã kiểu mới, rồi nghe báo cáo về sự đổi mới sáng tạo của các cán bộ quản lý ở cấp tổ, cấp phân xưởng, tôi rất cảm động. Họ đã phải đầu tư công sức, trí tuệ và họ phải bỏ cả thời gian, chi phí, tiền lương của họ ra để đầu tư, nghiên cứu sáng tạo.

Tuy nhiên mặt khác, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng, những sáng tạo, những đổi mới ấy, những cái đi đầu ấy có thể chưa hiệu quả ngay. Đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta vì điều đó mà né tránh, đùn đẩy, chúng ta không dám đổi mới thì chúng ta sẽ tụt hậu và tụt rất xa.

Cho nên, đổi mới sáng tạo này phải luôn luôn đi đôi, gắn bó mật thiết với hiệu quả. Trong quá trình làm, có thể có những điều chúng ta không lường trước được, vậy thì, chúng ta cần động viên, khích lệ và tạo điều kiện. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này phải vì việc chung, chứ không phải mang ra để phục vụ cho một lợi ích nhóm nào đó. Chúng ta phải phân biệt như vậy.

Nếu chúng ta có kỷ luật, nếu chúng ta có ý thức trách nhiệm kỷ cương thì hi vọng chúng ta có thể làm được.

Nhà báo Phạm Huyền:Chúng ta hướng tới một Chính phủ kiến tạo, một Nhà nước kiến tạo và muốn kiến tạo thành công thì không thể giậm chân tại chỗ mà cần có sự sáng tạo.

Nhưng hiện nay, ở đâu đó cũng có tâm lý an bài, thậm chí là không muốn cải cách, không muốn đổi mới với suy nghĩ rằng không làm gì sẽ tốt hơn, sẽ an toàn hơn, giữ được “cái ghế” của mình thay vì sáng tạo và gặp rủi ro. Ông có những chia sẻ gì về một hiện tượng như vậy?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tôi cho rằng, cái lớn, cái chính yếu hiện nay là các bộ, ngành địa phương đang chuyển động rất tốt.

Tuy nhiên, ở đâu đó, đúng như chúng ta nói với nhau rằng, ở chỗ này, chỗ khác vẫn còn “trên nóng dưới lạnh”, “trên bảo dưới chưa nghe” hay có chỗ thì bảo thủ, giữ cách truyền thống cũ mà không chịu đổi mới, không chịu sáng tạo vì chúng ta ngại va chạm, ngại sáng tạo đổi mới, để yên chỗ yên thân…

Tôi đồng tình rằng, tình trạng đó không hẳn là không còn mà thực tế, vẫn còn có những tư tưởng như thế, còn có tư duy nhiệm kỳ như vậy. Tôi nghĩ rằng, chúng ta cũng đều nhận thức được những vấn đề như vậy. Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề này.

Tôi cho rằng, đầu tiên, chúng ta phải rất quan tâm đến công tác cán bộ, quan tâm đến con người, đặc biệt là vấn đề lợi ích nhóm. Trong một đơn vị cơ quan, nếu người đứng đầu có tư tưởng ý thức trách nhiệm rất cao và luôn luôn có sự sáng tạo đổi mới thì chắc chắn sẽ làm chuyển động cả cơ quan đó.

Trong điều kiện hiện nay, chúng ta rất khuyến khích phát triển sáng tạo, đồng thời nhân rộng mô hình đó và rất khuyến khích khởi nghiệp, rất khuyến khích sự năng động của thế hệ trẻ.

Chúng ta đã có những cơ chế và đã ban hành những chính sách về vấn đề này rồi. Vậy thì ở bộ ngành, địa phương nào đó, còn có những đơn vị ở cấp bộ, đơn vị trực thuộc tỉnh hoặc người đứng đầu ở các cơ quan sở ngành… nào đó còn tư tưởng như vậy chúng ta cũng không thể chấp nhận được. Vì công cuộc cách mạng là công cuộc cần có sự huy động tổng lực của toàn xã hội.

Chúng ta phải có sự sáng tạo đổi mới trong lãnh đạo, sáng tạo ngay trong quản lý điều hành, trong quản trị của các doanh nghiệp, trong vấn đề thực thi trách nhiệm.

Tư tưởng này phải thể hiện ở ngay từng cán bộ, nhân viên. Nếu lập lại kiểu làm cũ thì cũng không được. Chúng ta phải chắt lọc được đề xuất của các bộ ngành địa phương và chúng ta phải đưa ra những quan điểm, những chính kiến đề xuất của chính bản thân mình.

Làm theo dõi, làm tham mưu lĩnh vực đó thì chúng ta phải đưa ra những đánh giá khác biệt, căn cứ trên những pháp lý, những điều kiện cần và đủ để đề xuất những sáng kiến, những quyết định với người đứng đầu hoặc với những người có trách nhiệm.

Trong một hệ thống dây chuyền, nếu một mắt xích nào đó khục khặc, khục khặc, không chạy được thì cả dây chuyền sẽ không nhuần nhuyễn, sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta phải có những đánh giá cho tốt, cho đúng để có thể loại những mắt xích không tốt, tạo nên một dây chuyền hoàn hảo.

Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, Thủ tướng đã nói rất rõ về vấn đề phải vượt qua rào cản, vượt qua lợi ích nhóm, vượt qua chính mình và thậm chí là cần dám từ bỏ quyền lực giống như Bộ Công Thương đã làm thì mới đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng (ảnh: Phạm Hải)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng (ảnh: Phạm Hải)

Vậy ông đánh giá ra sao về sự chuyển động từ bên trong bộ máy của chúng ta, đặc biệt làm thế nào để tinh thần dám từ bỏ quyền lực có thể lan tỏa khắp các bộ ngành địa phương?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chỉ đạo của Tổng Bí thư, người đứng đầu của Đảng, rồi ngay phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Chính phủ đều nhấn mạnh vấn đề kỷ cương, kỷ luật, trong đó có từ bỏ quyền lực. “Quyền lực” ở đây là sự co cụm, là lợi ích nhóm, sự co kéo lợi ích cục bộ.

Tôi cho rằng, so với đầu nhiệm kỳ của Chính phủ, hiện nay, tư tưởng và thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương đã sự chuyển đổi rất mạnh về vấn đề này, đã thay đổi nhiều. Đặc biệt, khi xây dựng thể chế, đã có sự thay đổi của người đứng đầu các bộ.

Thực ra, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, quyền lực… là xuất hiện ngay từ khi xây dựng thể chế chứ không phải trong quá trình thực hiện. Hiện nay, đã có sự thay đổi về nhận thức, thay đổi trong quá trình chỉ đạo tại các cơ quan trực thuộc bộ, thay đổi trong quá trình xây dựng các dự luật, pháp lệnh, xây dựng cơ chế chính sách hay xây dựng những văn bản trình Chính phủ hướng dẫn thi hành luật và pháp lệnh. Tinh thần này cũng đã thể hiện ngay ở những văn bản thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ trưởng, cũng đã chuyển động rất mạnh.

Đúng như nhà báo đã đặt ra về sự từ bỏ quyền lực, Bộ Công Thương là bộ đi đầu. Tổ công tác của Thủ tướng đã đi kiểm tra hoạt động của các Bộ và Bộ Công Thương không phải là Bộ được kiểm tra đầu tiên. Trước khi kiểm tra Bộ Công Thương, tổ đã kiểm tra những bộ khác trước và thấy, không phải bộ nào cũng nêu ra được phương án cắt bỏ điều kiện kinh doanh như Bộ Công thương.

Ngay cả khi phương án của Bộ Công Thương đưa ra cắt giảm 675/1216 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý thì nhiều người còn nghi ngại lắm. Nhiều người cho rằng có khi nói không làm hay nghi ngại làm sao bỏ được quyền lực, bỏ bằng cách nào?

Từ đó, Thủ tướng giao cho tôi chủ trì một hội nghị các bộ liên quan đến vấn đề cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương để làm rõ.

Tôi hoàn toàn tin tưởng phương án này ngay từ khi tôi kiểm tra tại Bộ Công Thương. Với trách nhiệm là tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, tôi cho là họ làm thật. Với cách làm việc, thái độ và cách hành xử như vậy của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tôi cho rằng đây là con người hành động chứ không phải như bình luận của một số ý kiến lúc đó là xây dựng hình ảnh hay đánh bóng hình thức. Hoàn toàn không phải như vậy đâu, nói vậy là vì người ta chưa hiểu.

Quan trọng nhất là khi đưa ra lộ trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ đã có sự xem xét rất kỹ và khi thực hiện thì theo đúng trình tự thủ tục đúng pháp luật, xây dựng một Nghị định sửa nhiều Nghị định thì mới từ bỏ, mới cắt giảm được số điều kiện kinh doanh như vậy.

Vừa qua, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì cùng với các bộ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 38. Có thể nói Bộ Y tế cũng đã cắt giảm ít nhất 90% các thủ tục về điều kiện kiểm tra chuyên ngành cấp bộ, trong đó có Bộ Y tế, giảm và loại bỏ sự chồng chéo của các bộ liên quan đến kiểm tra và loại bỏ sự chồng chéo của các cơ quan ngay trong cùng một bộ này.

Mạnh hơn là Bộ đã phân cấp cho các cấp tự công bố quy chuẩn, hợp chuẩn, chuyển từ việc kiểm tra 100% các lô hàng thì thay vào đó là kiểm tra các lô hàng theo tỷ lên xác suất, có sự đánh giá tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Sự thay đổi lớn nữa là vấn đề quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Một số bộ nữa cũng đang tích cực chuyển động như vậy, như Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thông tin truyền thông…

Bộ Tài chính cũng đổi mới rất nhiều, ngay từ vấn đề hải quan, cơ quan thuế, tiến hành kê khai, nộp thuế điện tử, áp dụng kiểm tra tại cửa khẩu. Có thể nói Bộ Tài chính cũng là một bộ sớm đi đầu trong cải cách, đặc biệt là liên quan đến công tác hải quan và thuế vụ. Tôi cho đó là sự chuyển động rất tốt.

Nhà báo Phạm Huyền:Hướng tới năm 2018, là cơ quan trực tiếp giúp việc, tham mưu cho Thủ tướng, đồng thời ông cũng là người thường xuyên gặp gỡ trao đổi với Thủ tướng, vậy cá nhân ông có những mục tiêu nào hay một quyết tâm nào để giúp Thủ tướng trong năm 2018 thực hiện tốt vai trò của mình là người đứng đầu Chính phủ?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chúng tôi là cơ quan cùng với các bộ tham mưu cho Nghị quyết 01 của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho các bộ, ngành địa phương 242 nhiệm vụ. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc như vậy, trách nhiệm của chúng tôi là phải làm tốt việc theo dõi sát sao những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho bộ ngành địa phương và không để nhiệm vụ nào bị bỏ sót, không nhiệm vụ nào không được thực hiện.

Ví dụ, trước thời điểm ngày 18/9/2016, khi thành lập tổ công tác của Thủ tướng, số nhiệm vụ quá hạn còn tới 25,2%, nhưng cuối năm 2016, nhiệm vụ quá hạn còn 2,8% và đến ngày 31/12/2017, nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,38%.

Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ là phải làm sao đôn đốc những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành địa phương để thực hiện một cách toàn diện chất lượng hiệu quả.

Chúng tôi giúp Thủ tướng để thực hiện tốt 10 chữ này, có cải cách toàn diện trong cả hệ thống hành chính Nhà nước.

Muốn làm như thế thì Văn phòng Chính phủ phải gương mẫu. Đầu tiên Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan có những cán bộ thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và đạo đức, lối sống, phải rèn giũa cán bộ công chức của Văn phòng Chính phủ. Thứ hai, chúng tôi phải là địa chỉ tin cậy của bộ ngành địa phương và người dân và là địa chỉ tin cậy của báo chí.

Mình không thể như bộ ngành khác né tránh báo chí được. Nếu Văn phòng Chính phủ giúp việc cho Thủ tướng mà lại né tránh báo chí thì không phải Văn phòng Chính phủ.

Vậy kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới luôn luôn phải bắt đầu từ Văn phòng Chính phủ, phải thấm đậm, nhuần nhuyễn 10 chữ này, chuyển thành tư tưởng, nhận thức, thái độ, ý thức của từng cán bộ công chức, tạo nên sự chuyển động, phối hợp, kết nối tốt của Văn phòng Chính phủ với các bộ ngành địa phương. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng phải là địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp để người ta phản ánh, gửi gắm, kiến nghị.

Với trách nhiệm là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan Văn phòng Chính phủ để tham mưu, giúp việc cho Thủ tướng, tôi sẽ sát cánh cùng anh em cán bộ Văn phòng Chính phủ, tạo ra một sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng lòng, tạo sức mạnh tổng thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Quyết tâm là phải thực hiện được, đặc biệt là phải thực hiện cải cách.

Văn phòng Chính phủ sẽ là cơ quan đi đầu trong cải cách, sẽ xây dựng một văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại, đi đầu trong ứng dung công nghệ thông tin, đi đầu trong cải cách. Chúng tôi quyết tâm sẽ làm như vậy.

Nhà báo Phạm Huyền:Đầu năm, mọi người thường hay nói với nhau về những kỳ vọng, những dự cảm trong tương lai sắp tới. Vậy cá nhân Bộ trưởng có những dự cảm như thế nào trong năm 2018 về hiệu quả hoạt động của bộ máy Chính phủ hiện nay?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tinh thần của Thủ tướng là không chủ quan, không bệnh thành tích, không hả hê với những gì chúng ta đã đạt được, không coi nhẹ các công việc nào, nhất là khi chúng ta đang phải đối diện với những thách thức mới, tình hình kinh tế thế giới và khu vực đang chuyển động rất mạnh trong thời điểm cách mạng công nghiệp 4.0.

Nền kinh tế thị trường đang có những chuyển động rất mạnh. Khoa học công nghệ trên thế giới và những công nghệ ở các nước gần ta cũng đang chuyển động rất mạnh.

Ngay cả với những tiêu cực của biến đổi khí hậu và yêu cầu của sự phát triển đất nước, sự đòi hỏi của xã hội… Chúng tôi cho rằng, với sự quyết tâm như vậy, chúng ta phải thực hiện ngay những gì Thủ tướng đã chỉ đạo, đã kết luận.

Không khí chuyển động đó thể hiện ngay từ những ngày đầu năm 2018, đó là việc không dùng xe công đi dự lễ hội, đi làm việc riêng, rồi ngay cả vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… được thực hiện nghiêm.

Có thể nói rằng không khí vào đầu năm 2018 so với không khí bước vào năm 2017 là có chuyển biến tích cực rất nhiều. Một không khí, một niềm tin, một sự vào cuộc vững tin hơn. Niềm tin ấy được cả cộng đồng xã hội và người dân đánh giá rất nhiều.

Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng. Ngay gần tết có thể thấy rằng các cửa hàng, cửa hiệu, hàng hóa thay đổi, chất lượng cao rất nhiều, không kém gì hàng xuất nước ngoài. Đấy là điều rất đáng mừng.

Đặc biệt, chúng ta có thể thấy kết quả của tháng 1/2018: tăng trưởng công nghiệp là 20,9%, có 1.430.000 khách quốc tế đến Việt Nam, rồi các lĩnh vực khác đều tăng trưởng tốt, thu ngân sách cũng tốt.

Đặc biệt là không khí các bộ, ngành địa phương triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 là có một tâm thế rất tốt, tốt theo hướng là kỷ luật, kỷ cương, tốt theo hướng đổi mới sáng tạo, chứ không phải theo hướng bảo thế nào làm thế ấy. Tính chủ động rất cao với tinh thần hồ hởi, phấn khởi.

Tôi cho rằng không khí đó tạo ra một nền tảng tốt cho xã hội, tạo ra một sự vững tin trong chuyển động, một niềm tin rất lớn vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Quốc hội, Chính phủ.

Nhà báo Phạm Huyền:Xin cám ơn Bộ trưởng đã nhận lời chia sẻ đầu xuân với báo điện tử VietNamNet. Xin trân trọng chúc Bộ trưởng cùng các anh chị em cán bộ Văn phòng Chính phủ sẽ có một năm thành công, thắng lợi, chúc ông cùng gia đình một Tết an lành!

(Theo Vietnamnet)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video