“Mệnh lệnh” của ASEAN về các học sinh thôi học

16/09/2016 09:00

Trong khi chờ đợi Bộ Giáo dục Việt Nam nhín chút thì giờ và dồn tâm huyết nhìn vào thực tế 32% số học sinh xong lớp 12 không đi học tiếp thì từ Hội nghị thượng đỉnh Vientiane vừa kết thúc tuần qua, các lãnh đạo nhà nước và chính phủ 10 nước ASEAN, tất nhiên trong đó có Việt Nam, đã phát đi một tuyên bố về việc tăng cường giáo dục cho các trẻ em và thanh thiếu niên bỏ học có nội dung rất rõ rệt về vấn đề này.

“Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ em và thanh thiếu niên, và điều 31 của Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN đã từng tuyên rằng:

a) Mọi người đều có quyền được học tập.

b) Giáo dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí và có sẵn cho tất cả trẻ em. Giáo dục trung học, trong các hình thức khác nhau của nó, cũng phải “có sẵn” và “tiếp cận được” đối với tất cả mọi em, thông qua mọi phương tiện thích hợp. Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề phải được sẵn sàng có sẵn một cách phổ quát. Giáo dục đại học cũng sẽ được tiếp cận một cách bình đẳng cho tất cả các em trên cơ sở thực tài”.

xe1

Các lãnh đạo ASEAN không phí thì giờ “ngâm cứu” xem vì sao các học sinh bỏ học, trái lại đốc thúc làm sao nhà trường các loại (học chữ cũng như học nghề) phải là “có sẵn” và “tiếp cận được” đối với tất cả học sinh. Thiết tưởng đây mới là “vấn đề của mọi vấn đề”, làm sao cho mọi trẻ em và học sinh được đến trường, có đủ và đúng loại trường để mà theo học, và được dễ dàng đến trường. Làm sao cho nhà trường các loại luôn là “có sẵn” và “tiếp cận được” đối với mọi trẻ em, chính là cách duy nhất để đạt mục tiêu “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”(No Child Left Behind) mà những quốc gia nào thực sự xem học sinh là “tiền đồ của đất nước”, thực sự bức xúc lo Sao cho Xã hội được công bằng, đều phải quan tâm thực hiện.

Các lãnh đạo ASEAN không chỉ khơi khơi “tái khẳng định…” trong tuyên bố như đã nêu ở trên, mà còn chỉ ra những biện pháp cần phải làm. Tỷ như “khuyến khích việc phát triển các hình thái khác nhau của giáo dục trung học, bao gồm giáo dục phổ thông và giáo dục hướng nghiệp, biến các hình thức giáo dục đó trở nên “có sẵn” và “tiếp cận được”. Không dừng ở đó, các lãnh đạo ASEAN còn chỉ thị “tiến hành những biện pháp thích hợp như giáo dục miễn phí và cung cấp hỗ trợ tài chính trong những trường hợp có nhu cầu”. Điều mà các lãnh đạo ASEAN quan tâm giải quyết là làm sao giảm tỷ lệ bỏ học của thanh thiếu niên trong khu vực.

Từ tuyên bố trên của các lãnh đạo ASEAN (trong đó có Việt Nam), nhất thiết phải nhìn lại xem các nhà trường ở Việt Nam, học chữ hay học nghề, đã “có sẵn” và “tiếp cận được” đối với tất cả các học sinh chưa? Muốn trả lời câu hỏi này, nhất thiết phải cùng định nghĩa thế nào là “có sẵn” và “tiếp cận được” ở Việt Nam, để từ đó xác định lại ở các huyện, xã, liệu có đủ trường, đủ loại trường, thậm chí không quá xa nhà cho các em đi học đều đặn chưa, cũng như các em đã có đủ hỗ trợ để có thể đến trường đều đặn chưa.

Tuyên bố trên là chung cho 10 nước. Những nước nào đã đủ điều kiện “có sẵn” trường “tiếp cận được”? Nước nào chưa đủ điều kiện Song ý thức lo cho bằng được, dân nước ấy cũng sẽ được nhờ? Hy Vọng rằng từ “mệnh lệnh” này, ưu tiên dựng trường sao cho “có sẵn” và “tiếp cận được” cho đại đa số học sinh đến trường được sẽ thay thế những ưu tiên cũ.Xin thôi lặp lại chuyện mỗi năm học vừa mới khai giảng đã lại đề ra những chính sách thay đổi tạo ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội mà mới đây nhất việc đưa ra một kiểu thi mới cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 đã khiến cả thầy lẫn trò không kịp trở tay.

(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM