+
Aa
-
Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi
24/01/2013 16:44

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó Trưởng Ban.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các ủy viên là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi như: Điều hành, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ kịp thời hoặc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những ách tắc vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi… cũng như tiếp thu những ý kiến phản hồi từ các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng hoàn thiện chể chế quản lý, hài hòa và tinh giản quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn này.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

HD (VGP)

Bài mới
Đọc nhiều