Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng

16/01/2017 18:35

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong năm 2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; tham mưu, đề xuất xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc năm 2016 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo hướng đổi mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt.

Công tác phối hợp với 3 Văn phòng (Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ) và các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, kịp thời phản ánh tình hình trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt các vấn đề nổi bật, bức xúc ở các bộ, ngành, địa phương; theo dõi, phản ánh kịp thời, chính xác tình hình các cấp ủy địa phương, các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Năm 2017, Văn phòng Trung ương Đảng đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm trên 3 lĩnh vực gồm công tác tham mưu, phục vụ Trung ương; công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hậu cầu phục vụ Trung ương, các ban đảng Trung ương và công tác xây dựng nội bộ. Bám sát chương trình làm việc toàn khóa, Văn phòng Trung ương xây dựng Chương trình làm việc năm 2017, chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu xây dựng chương trình, chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng hoàn thành các đề án, báo cáo mà được giao chủ trì, nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các cơ quan đảng ở Trung ương để nắm tình hình, phục vụ đánh giá kết quả năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng….

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2016.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2016.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị hội nghị rút kinh nghiệm, bàn biện pháp cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới, nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao và tiếp tục xây dựng Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh hơn. Văn phòng Trung ương tích cực đôn đốc công tác chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chương trình kế hoạch; tiếp tục nâng cao trình độ tổng hợp, biên tập văn bản của cán bộ, chuyên viên; chủ động hơn trong việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo; nâng cao chất lượng thông tin; tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, chuyên viên…

Phân tích bối cảnh tình hình năm 2017, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Văn phòng Trung ương Đảng cần phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, cùng các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục làm tốt các công tác tham mưu, phục vụ các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt trong năm 2017; có biện pháp công tác phù hợp, nắm chắc tình hình năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của các cấp, các ngành, để phản ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương Đảng làm tốt việc xây dựng, thẩm định các để án, báo cáo và biên tập văn bản của Trung ương mà Văn phòng Trung ương được giao chủ trì; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, thư từ, tiếp dân; khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong xử lý công việc… Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng, các ban đảng với tinh thần chủ động, tích cực, với chất lượng cao…

Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tuỵ với công việc, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, có ý thức, trách nhiệm cao trước công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video