Kiểm toán một loạt dự án giao thông trọng điểm

06/12/2017 09:02

Kểm toán nhà nước (KTNN) cho biết, trong năm tới, cơ quan này sẽ tập trung nguồn lực để tiến hành kiểm toán một loạt dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; sử dụng vốn ODA, kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính…

Kiểm toán một loạt dự án giao thông trọng điểm
Kiểm toán một loạt dự án giao thông trọng điểm

Trong Quyết định 1785/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2018 do Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ngày 4/12/2017 và ban hành ngày 5/12/2017, kế hoạch được ưu tiên lựa chọn kiểm toán đó là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông và tuyến Nhổn – Ga Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

Kiểm toán hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); kiểm toán việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước;

KTNN sẽ tập trung kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, khu vực công theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

KTNN cũng cho biết sẽ tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của Quốc hội. Theo đó, KTNN sẽ tập trung kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn: Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1; Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2.

KTNN cũng tập trung kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế, nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế.

Để từng bước phát triển loại hình kiểm toán hoạt động theo Chiến lược phát triển KTNN đến 2020, KTNN tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động.

Ngoài ra, KTNNN cũng kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của các Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Văn phòng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo… đồng thời, KTTN sẽ kiểm toán ngân sách của 49 địa phương.

Trong lĩnh vực an ninh, Khối cơ quan Đảng, KTNN sẽ kiểm toán Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng cục An ninh, Văn phòng Bộ Công an, Công an 27 tỉnh…

Lĩnh vực Quốc phòng, KTNN sẽ kiểm toán việc sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt nam, Quân chủng Hải quân, Tổng cục Hậu cần…

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video