+
Aa
-
Khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội X và nghị quyết Quốc hội thành chương trình hành động
01/08/2006 14:20

Khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng X và Nghị quyết của Quốc hội thành chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo trên trong phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng ngày 31/7, tại Hà Nội.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội X và nghị quyết Quốc hội thành chương trình hành động
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội X và nghị quyết Quốc hội thành chương trình hành động

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cần khẩn trương thể chế hóa, văn bản hóa Nghị quyết Đại hội Đảng X và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, có như vậy mới nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng và Quốc hội đi vào cuộc sống. Thủ tướng yêu cầu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bên cạnh việc soạn mới văn bản pháp quy cần rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nào đã soạn và đang trong quá trình thực hiện còn có vướng mắc, đồng thời phải xác định rõ lộ trình để phấn đấu nghiêm túc thực hiện.

Sau phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên Chính phủ đã tập trung xem xét, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng X và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2006 – 2010; Dự thảo Nghị định bổ sung Nghị định số 132/2005/NĐ – CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày.

Theo báo cáo, các Bộ như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Ngân hàng Nhà nước…cần phải xây dựng 109 dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định, đề án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch…để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế vùng.

Về các vấn đề giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hóa – thông tin, tiền lương, bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo, dân số – gia đình – trẻ em, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững, quốc phòng an ninh, giải pháp chống tham nhũng, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy… cũng cần soạn thảo 75 dự thảo, dự án Luật, Nghị định, đề án, chương trình, kế hoạch.

Trong quá trình thảo luận, các Bộ trưởng cơ bản nhất trí với dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình đồng thời bổ sung thêm một số chương trình, kế hoạch cần phải làm về phát triển kinh tế biển, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đô thị, nông thôn, xuất khẩu thủy sản, tái định canh định cư, xoá đói giảm nghèo.v.v.

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ họp ( 31/7), các thành viên Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị định bổ sung Nghị định số 132/2005/NĐ – CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước, Dự án Pháp lệnh về các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học công nghệ, Dự án Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ngày 1/8 phiên họp tiếp tục, Website Chính phủ sẽ thông tin tới bạn đọc ngay khi phiên họp bế mạc.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều