Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên IDLO

16/01/2018 15:05

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Tổ chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đảm bảo sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động của IDLO, góp phần thiết thực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy hợp tác đa phương, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; khai thác tối đa các lợi ích thành viên của IDLO nhằm hỗ trợ hoạt động xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật và nâng cao năng lực cho cán bộ pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quá trình triển khai Kế hoạch phải chủ động, đồng bộ với lộ trình cụ thể, khả thi để thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam với IDLO, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các tổ chức quốc tế; kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thành viên IDLO.

Việc triển khai kế hoạch cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa Bộ Tư pháp – Cơ quan đầu mối quốc gia với các Bộ, ngành hữu quan trong nước và giữa các cơ quan của Việt Nam với IDLO trong quá trình thực hiện Quy chế thành viên IDLO

Nhiệm vụ của kế hoạch là phát huy vai trò thành viên tích cực của IDLO như tham dự Hội nghị quốc gia thành viên thường niên của IDLO, tham gia các hoạt động do IDLO chủ trì trong một số lĩnh vực pháp luật là thế mạnh của IDLO: pháp quyền và tiếp cận công lý, bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, phòng, chống buôn bán người và các lĩnh vực khác trên cơ sở chính sách ưu tiên của IDLO, ưu tiên của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và đề xuất của các cơ quan liên quan của Việt Nam.

Đồng thời tăng cường hợp tác với IDLO, triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam với IDLO, đàm phán, ký kết và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với IDLO phù hợp với điều kiện, nhu cầu và thế mạnh của hai Bên nhằm hỗ trợ hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, nâng cao năng lực cho cán bộ pháp luật của Việt Nam.

Bên cạnh đó tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp của Việt Nam để đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ thành viên IDLO của Việt Nam, tổ chức và tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng đối ngoại liên quan cho cán bộ pháp luật và tư pháp của Việt Nam do Việt Nam và/hoặc IDLO tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối quốc gia trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên của IDLO của Việt Nam theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016; có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp với Bộ Tư pháp chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video